Bộ GTVT yêu cầu xử lý tư vấn giám sát nhũng nhiễu nhà thầu

10:34 | 07/05/2014

|
Ngày 7/5, Bộ Giao thông Vận tải có công văn yêu cầu các Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư dự án mở rộng quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác tư vấn giám sát.

Dự án mở rộng quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên đang được nhà thầu gấp rút triển khai nhằm đảm bảo về đích đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ. Tuy nhiên, tại một số dự án có hiện tượng đơn vị tư vấn giám sát không bố trí đủ lực lượng theo quy định và thiếu tinh thần phối hợp trong công tác tư vấn về hệ thống quản lý chất lượng nội bộ của nhà thầu.

Thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải đã nhận được nhiều phản ánh của nhà thầu về tình trạng, một số cá nhân tư vấn giám sát có hành vi nhũng nhiễu đơn vị thi công, không kịp thời tổ chức nghiệm thu các hạng mục công việc.

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên đang được thi công.

 

Nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công xây dựng các dự án nói trên, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu lãnh đạo các nhà thầu, tư vấn giám sát khẩn trương rà soát, bố trí và tăng cường đầy đủ lực lượng tư vấn giám sát đủ năng lực theo quy định của hợp đồng. Các ban quản lý dự án, chủ đầu tư khẩn trương kiểm tra việc bố trí lực lượng của các tổ chức tư vấn giám sát. Thường xuyên kiểm tra và kiên quyết chấn chỉnh kịp thời những hiện tượng nhũng nhiễu, gây khó khăn... bảo đảm sự phối hợp hiệu quả giữa tư vấn giám sát và nhà thầu thi công trong việc thực hiện dự án.

Các ban quản lý dự án và chủ đầu tư phải nghiêm khắc, kiên quyết xử lý hoặc thay thế các đơn vị, cá nhân không thực hiện đúng các yêu cầu quy định của hợp đồng về thi công, nghiệm thu, cũng như các hành vi gây ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công trình. Thường xuyên báo cáo và đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải các vấn đề tồn tại và các hành vi vi phạm nằm ngoài phạm vi thẩm quyền của ban quản lý dự án và chủ đầu tư để xử lý theo quy định.

T.Minh

loading...
  • bidv-29-6
  • sunshinegroup
  • mipec-rubik360
  • pvp-ctcp