Bộ GTVT đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp do chịu ảnh hưởng dịch Covid-19

18:34 | 08/10/2020

|
Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đề nghị Bộ Tài Chính xem xét miễn, giảm các khoản thu, nộp cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bộ GTVT vừa có công văn gửi Bộ Tài chính về giải pháp khắc phục ảnh hưởng của dịch Covid-19 cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Theo đó, Bộ GTVT đề nghị Bộ Tài chính xem xét, quyết định hoặc báo cáo cấp thẩm quyền quyết định việc miễn, giảm các khoản thu, nộp nêu trên nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Về đề nghị cho phép lùi thời gian thực hiện về niên hạn sử dụng đầu máy, toa xe định kỳ thêm 3 năm, Bộ GTVT cho biết là đang rà soát, xem xét, xử lý theo quy định.

bo-gtvt-de-nghi-ho-tro-doanh-nghiep-do-chiu-anh-huong-dich-covid-19

Trước đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có văn bản kiến nghị Bộ GTVT và các cấp có thẩm quyền xem xét miễn, giảm các khoản phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt và tiền thu cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2020.

Đơn vị này cũng xin miễn trích nộp ngân sách nhà nước tiền thu, cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2020. Theo quy định hiện hành tại Thông tư số 21/2008/TT-BTC ngày 4/4/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phương thức thu phí và mức thu phí, giá thuê sử dụng KCHTĐS quốc gia do Nhà nước đầu tư là 20% số thu thì khoản thu này cho cả năm 2020 khoảng 14,6 tỷ đồng.

Theo số liệu của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, vận tải hành khách đường sắt giảm mạnh dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh sụt giảm nghiêm trọng.

Cụ thể, 9 tháng năm 2020, sản lượng vận tải hàng hóa ước đạt hơn 3.600 nghìn tấn, bằng 99% so với cùng kỳ; sản lượng vận tải hành khách ước thực hiện được hơn 3.000 nghìn lượt khách lên tàu, chỉ bằng 45,7% so với cùng kỳ.

Doanh thu 9 tháng năm 2020 giảm 34,2% so với cùng kỳ (1.179 tỷ đồng). Toàn Tổng công ty có 1.634 lao động bị ảnh hưởng thiếu việc làm. Trong đó 423 lao động phải nghỉ luân phiên không hưởng lương 5-13 ngày công; 1.211 lao động phải tạm hoãn hợp đồng lao động.

Xuân Hinh

  • bidv-pay
  • yen-tu
  • evn