Bộ GD&ĐT yêu cầu phải thực hiện nghiêm phòng, chống Covid-19

07:21 | 05/05/2021

|
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản yêu cầu các Sở GD&ĐT, các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Bộ VHTTDL yêu cầu người dân tăng cường ý thức phòng chống dịch Covid-19Bộ VHTTDL yêu cầu người dân tăng cường ý thức phòng chống dịch Covid-19
Hà Nội tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức để phòng dịch Covid-19Hà Nội tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức để phòng dịch Covid-19
Tăng cường xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và phòng dịch Covid-19Tăng cường xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và phòng dịch Covid-19
Bộ GD&ĐT yêu cầu phải thực hiện nghiêm phòng, chống Covid-19
Học sinh được đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào lớp

Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Giám đốc các Sở GD&ĐT, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nội dung Công điện số 541/CĐTTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tuyệt đối không chủ quan, lơi lỏng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ở địa phương để nắm chắc tình hình, chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản, giải pháp sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong trường học.

Các đơn vị, trường học cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, nhân viên, nhà giáo, người học và cha mẹ học sinh về các biện pháp phòng, chống dịch.

Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang trên đường đến trường và trên đường về nhà. Thực hiện đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe, khử khuẩn, vệ sinh trường, lớp học, nhà vệ sinh theo quy định.

Bộ GD&ĐT yêu cầu thực hiện nghiêm việc cài đặt và đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch trên ứng dụng (App) Antoancovid, tự đánh giá và cập nhật kết quả tự đánh giá trên hệ thống mỗi tuần hai lần. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn, phạm vi quản lý; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm các yêu cầu phòng, chống dịch.

N.H