Bộ GD&ĐT tăng cường họp trực tuyến phòng dịch Covid-19

21:09 | 12/03/2020

|
(PetroTimes) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tạm hoãn các chuyến công tác nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19.    
bo gddt tang cuong hop truc tuyen phong dich covid 19Bộ GD&ĐT hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học
bo gddt tang cuong hop truc tuyen phong dich covid 19Bộ GD&ĐT: Không để học sinh vì học bù mà quá tải
bo gddt tang cuong hop truc tuyen phong dich covid 19Bộ GD&ĐT sẽ lùi thời điểm kết thúc năm học 2019 -2020
bo gddt tang cuong hop truc tuyen phong dich covid 19

Theo đó, trước diễn biến mới phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1774/VPCP-QHQT ngày 8/3/2020 về việc tạm hoãn đi công tác nước ngoài, Bộ GD&ĐT đề nghị các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc quán triệt chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia và của Bộ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện đầy đủ và có trách nhiệm các biện pháp phòng, chống dịch.

Rà soát tất cả chương trình, kế hoạch đi công tác nước ngoài; tạm hoãn các chuyến đi công tác nước ngoài (kể cả các trường hợp đã có quyết định cử đi công tác) trong thời gian có dịch.

Hạn chế tối đa việc đón, làm việc với khách nước ngoài trong thời gian có dịch, trong đó tạm hoãn toàn bộ việc đón, làm việc với khách nước ngoài đến từ các nước, vùng lãnh thổ đang có dịch.

Tạm hoãn tổ chức hội nghị, hội thảo, hạn chế các cuộc họp tập trung đông người trong thời gian có dịch và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để họp trực tuyến. Trong trường hợp rất cần thiết đề nghị báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

N.H