Bộ GD&ĐT phê duyệt thêm 7 sách giáo khoa lớp 1

08:46 | 27/02/2020

|
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có quyết định phê duyệt Danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Có 7 SGK được phê duyệt lần này, nâng tổng số SGK lớp 1 được phê duyệt cho phép sử dụng trong chương trình giáo dục phổ thông mới lên 45 cuốn của 9 môn học và hoạt động giáo dục.    
bo gddt phe duyet them 7 sach giao khoa lop 1Bộ GD&ĐT tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 1
bo gddt phe duyet them 7 sach giao khoa lop 1Hà Nội lập Ban Chỉ đạo triển khai Chương trình giáo dục phổ thông
bo gddt phe duyet them 7 sach giao khoa lop 1Hai tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa
bo gddt phe duyet them 7 sach giao khoa lop 1Hà Nội giới thiệu SGK lớp 1 theo chương trình mới
bo gddt phe duyet them 7 sach giao khoa lop 1

Cụ thể, 7 SGK được phê duyệt gồm: 1 cuốn môn Tự nhiên và Xã hội 1 (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam), 3 cuốn Giáo dục Thể chất 1 (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam), 2 cuốn Hoạt động trải nghiệm 1 (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) và 1 cuốn Tiếng Anh 1 (Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Được biết, năm 2019, Bộ GD&ĐT đã tổ chức 2 lần thẩm định SGK lớp 1, lần 1 vào tháng 5 và lần 2 vào tháng 10. Ở lần thẩm định thứ nhất, có 38/49 bản mẫu SGK được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt cho phép sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Trong 11 bản mẫu được đánh giá “không đạt” ở lần thẩm định 1, có 7 bản đã được tác giả chỉnh sửa, biên soạn lại theo góp ý của Hội đồng thẩm định và gửi về Bộ GD&ĐT đề nghị thẩm định lần 2. Có 1 bản mẫu SGK chưa kịp gửi thẩm định lần 1 cũng được nhà xuất bản tiếp tục gửi hồ sơ đề nghị thẩm định.

Như vậy, ở lần thẩm định tháng 10/2019, Bộ GD&ĐT tiếp nhận 8 bản mẫu SGK của 4 môn học/hoạt động giáo dục (môn Tự nhiên và Xã hội 1 bản mẫu, môn Giáo dục Thể chất 3 bản mẫu, môn Tiếng Anh 1 bản mẫu, Hoạt động trải nghiệm 3 bản mẫu) từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau 2 vòng thẩm định (từ tháng 10/2019 đến tháng 2/2020), Hội đồng thẩm định đã đánh giá “Đạt” đối với 7/8 bản mẫu SGK lớp 1 ở 4 môn học/hoạt động giáo dục và đề nghị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xem xét phê duyệt.

Các bản mẫu SGK này được tác giả xây dựng công phu, cẩn thận, tâm huyết trên cơ sở cụ thể hóa chương trình giáo dục phổ thông mới với trọng tâm là chuyển mục tiêu giáo dục từ chú trọng truyền thụ kiến thức sang giúp học sinh hình thành, phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực.

Nhiều bản mẫu SGK có quan điểm biên soạn, cấu trúc sách mới, hiện đại, tiếp cận với cách biên soạn sách của các nước tiên tiến trên thế giới nhưng vẫn bảo đảm phù hợp với điều kiện nhà trường và học sinh tiểu học Việt Nam; bảo đảm tính “mở”, linh hoạt, tạo điều kiện cho giáo viên phát huy tính chủ động, sáng tạo.

Như vậy, đến thời điểm này đã có 45 cuốn SGK lớp 1 của 9 môn học/hoạt động giáo dục được Bộ GD&ĐT phê duyệt cho phép sử dụng trong chương trình giáo dục phổ thông mới để các Hội đồng lựa chọn SGK đưa vào trường học từ năm học 2020-2021.

Bộ GD&ĐT đề nghị các nhà xuất bản có hình thức phù hợp cung cấp SGK đến các địa phương kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo viên, cha mẹ học sinh tiếp cận thông tin để thực hiện việc lựa chọn SGK theo quy định của pháp luật.

Ngày 24/2, Bộ GD&ĐT tiếp tục ban hành thông báo thẩm định sách giáo khoa lớp 1 với thời gian tiếp nhận hồ sơ là từ ngày 25/2 đến 10/3.

N.H

loading...