Bộ GD&ĐT bỏ quy định cấp chứng chỉ ngoại ngữ

15:10 | 29/11/2019

|
(PetroTimes) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành thông tư 20/2019/TT-BGDĐT bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên.    
bo gddt bo quy dinh cap chung chi ngoai nguThêm 6 trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
bo gddt bo quy dinh cap chung chi ngoai nguGần 50 cơ sở giáo dục phải dừng tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học
bo gddt bo quy dinh cap chung chi ngoai nguDanh sách các đơn vị được cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung 6 bậc

Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông tư bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 6/6/2008 của Bộ trưởng GD&ĐT ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên.

Theo đó, Bộ GD&ĐT bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo trình độ A, B, C từ ngày 15/1/2020.

Thay vào đó, bộ sẽ thực hiện việc thi cấp chứng chỉ chung theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam. Đối với các khóa đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên đang triển khai trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện việc đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ cho đến khi kết thúc.

N.H