Bắt cá bằng cung tên?!

07:00 | 21/06/2013

|
Bắt cá bằng các cách thông thường thì không có gì đáng nói. Nhưng bắt cá bằng cung tên thì bạn đã thấy bao giờ chưa? Nhìn người đàn ông trong đoạn clip này bắt cá có lẽ khiến người ta liên tưởng tới một người đi săn thú trong rừng.

 

Vi Lâm (st)

  • pvgas