Ấn tượng cảnh đàn vịt 6.000 con đổ ra đồng kiếm ăn

14:38 | 22/04/2019

|
Đoạn clip được quay tại thành phố Nam Xương, phía nam tỉnh Giang Tây, Trung Quốc hôm 26/3 vào thời điểm đàn vịt 6.000 đổ xô ra một cánh đồng kiếm ăn. Chủ đàn vịt cho biết đàn vịt được lùa đến các cánh đồng mỗi ngày để chúng tự tìm thức ăn.