Thứ sáu 22/11/2019 01:13

60 năm ngành Dầu khí thực hiện ý nguyện của Bác Hồ

08/07/2019 22:47

Video nằm trong bài : [PetrotimesTV] 60 năm ngành Dầu khí thực hiện ý nguyện của Bác Hồ