4 trường đại học xin tuyển sinh riêng

12:03 | 26/04/2013

|
(Petrotimes) - Bộ GD-ĐT đã nhận được đề án tuyển sinh riêng của 4 trường đại học ngoài công lập là trường ĐH Quang Trung, ĐH Phan Chu Trinh, ĐH Yersin và ĐH Trưng Vương.

Theo đó, 4 trường ĐH trên đều không tổ chức thi và thực hiện theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm trung học phổ thông (THPT) và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

4 trường đã đề đạt phương án tuyển sinh riêng.

Tiêu chí

Trường Đại học Quang Trung

Trường Đại học Phan Chu Trinh

Trường Đại học Yersin

Trường Đại học

Trưng Vương

Kết quả học THPT

Điểm trung bình 3 năm THPT của 3 môn học ứng với các môn thi của mỗi khối thi ĐH, CĐ tối thiểu từ 16,0 điểm trở lên.

Điểm trung bình năm học lớp 12 từ 6,0 điểm trở lên để xét tuyển vào ĐH; 5,5 điểm trở lên để xét tuyển vào CĐ

Điểm trung bình năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12 của môn học ứng với các môn thi của mỗi khối thi ĐH, CĐ tối thiểu từ 5,5 điểm trở lên

Điểm trung bình năm học lớp 10, 11, 12 từ 6,0 điểm trở lên để xét tuyển vào ĐH; 5,5 điểm trở lên để xét tuyển vào CĐ.

 

Kết quả thi tốt nghiệp THPT

Điểm môn thi tốt nghiệp tương ứng với mỗi môn thi ĐH của từng khối thi tối thiểu từ 5,0 điểm trở lên

Điểm mỗi môn thi tốt nghiệp ứng với mỗi môn thi ĐH của từng khối thi tối thiểu từ 5,0 điểm trở lên.

 

Điểm môn thi tốt nghiệp tương ứng với mỗi môn thi ĐH của từng khối thi tối thiểu từ 5,5 điểm trở lên.

 

Điểm mỗi môn thi tốt nghiệp ứng với mỗi môn thi ĐH của từng khối thi tối thiểu từ 5,5 điểm trở lên.

 

Cách tính

A

Điểm trung bình tổng kết 3 năm học THPT đối với 3 môn tương ứng với các khối thi

Tổng điểm tổng kết 3 năm học PTHT x 50/30: không thấp hơn 25.

Điểm trung bình tổng kết 3 năm học THPT đối với 3 môn tương ứng với các khối thi

Tổng điểm tổng kết 3 năm THPT x 50/30: không thấp hơn 25.

B

Tổng điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT (đối với khối A, A1) và 3 môn (đối với khối B và D1)

Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT x 50/70 (có 1 môn thi nhân hệ số 2): không thấp hơn 25

Tổng điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT (đối với khối A, A1) và 3 môn (đối với khối B và D1)

Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT x 50/70 (có 1 môn thi nhân hệ số 2): không thấp hơn 25

Điểm xét tuyển

Điểm xét tuyển=A+B lấy từ trên xuống đến khi đủ chỉ tiêu cần tuyển

Điểm xét tuyển=A+B, lấy từ trên xuống đến khi đủ chỉ tiêu cần tuyển

Điểm xét tuyển=A+B lấy từ trên xuống đến khi đủ chỉ tiêu cần tuyển

Điểm xét tuyển=A+B, lấy từ trên xuống đến khi đủ chỉ tiêu cần tuyển

Đề án tuyển sinh riêng phải đảm bảo các yêu cầu: công bằng, không phát sinh khó khăn, căng thẳng mới cho xã hội, không để tái diễn tình trạng luyện thi và có cơ chế để xã hội kiểm tra, giám sát; nếu xây dựng phương án chỉ xét tuyển thì phải chứng minh được xét tuyển tốt hơn thi tuyển…; phải chứng minh khi dùng phương án tuyển sinh khác, chất lượng không suy giảm.

Khánh An