Chủ nhật 18/03/2018 16:58
  • thay doi tu duy phuc vu khach hang

    Thay đổi tư duy phục vụ khách hàng

    Đó là một trong những yêu cầu của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đặng Hoàng An đối với người đứng đầu các đơn vị điện lực...