Thứ hai 28/05/2018 06:37
ky luc dau khi the gioi

Kỷ lục dầu khí thế giới

Mỏ dầu lớn nhất thế giới hiện đang thuộc về khu lòng chảo Piceance và Uinta (Mỹ) với khoảng 1.525 tỉ thùng và 1.320 tỉ thùng được phát hiện vào năm 1912.