Vốn vay nước ngoài đã giải ngân khoảng 712 triệu USD

09:52 | 13/06/2020

|
Bộ Tài chính cho hay, lũy kế 5 tháng đầu năm 2020, giải ngân nguồn vay vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài khoảng 712 triệu USD, tương đương khoảng 16.520 tỷ đồng.


Bộ Tài chính cho hay, trong công tác tài chính đối ngoại và quản lý nợ công, 5 tháng đầu năm 2020 (tính đến 20/5/2020), Bộ Tài chính đã ký kết 5 hiệp định vay vốn nước ngoài với Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Hàn Quốc trị giá khoảng 523 triệu USD.

Trong tháng 5 năm 2020 thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 177 triệu USD (cao hơn tốc độ rút vốn bình quân 4 tháng đầu năm khoảng 130 triệu USD/tháng), trong đó cấp phát khoảng 153 triệu USD, cho vay lại khoảng 25 triệu USD.

von vay nuoc ngoai da giai ngan khoang 712 trieu usd
Vốn vay nước ngoài đã giải ngân khoảng 712 triệu USD

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2020, giải ngân nguồn vay vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài khoảng 712 triệu USD, tương đương khoảng 16.520 tỷ đồng, trong đó cấp phát khoảng 549 triệu USD, vốn vay về cho vay lại khoảng 164 triệu USD.

Trước đó, trong 4 tháng đầu, Bộ Tài chính cho hay, Chính phủ đã ký kết 4 hiệp định vay vốn nước ngoài với Ngân hàng Thế giới và chính phủ Đan Mạch trị giá khoảng 333 triệu USD.

Trong tháng 4/2020 thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 62 triệu USD, trong đó cấp phát khoảng 42 triệu USD, cho vay lại khoảng 20 triệu USD. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2020, giải ngân nguồn vay vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài khoảng 524 triệu USD, tương đương khoảng 12.137 tỷ đồng, trong đó cấp phát khoảng 389 triệu USD, vốn vay về cho vay lại khoảng 135 triệu USD.

Trả nợ vốn vay nước ngoài của Chính phủ trong tháng 4/2020 khoảng 2.562 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm khoảng 35.888 tỷ đồng. Không thực hiện cấp mới bảo lãnh Chính phủ cho các dự án vay vốn trong nước; các dự án được bảo lãnh không thực hiện rút vốn, trả nợ gốc và lãi. Dư nợ bảo lãnh của các dự án vay vốn trong nước tính đến 20/4/2020 khoảng 25.880 tỷ đồng.

Đối với việc bảo lãnh vay nước ngoài, trong tháng 4, Chính phủ không cấp mới bảo lãnh cho dự án vay vốn nước ngoài; các dự án được bảo lãnh không thực hiện rút vốn, thực hiện trả gốc khoảng 578 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2020, các dự án bảo lãnh nước ngoài thực hiện trả gốc khoảng 1.894 tỷ đồng, trả phí và lãi khoảng 615 tỷ đồng.

P.V

von vay nuoc ngoai da giai ngan khoang 712 trieu usdKhông sử dụng vốn vay nước ngoài để nộp thuế
von vay nuoc ngoai da giai ngan khoang 712 trieu usdTiến độ giải ngân 6 dự án vay vốn ODA của Chính phủ Italia chậm
von vay nuoc ngoai da giai ngan khoang 712 trieu usdNăm 2020 sẽ ưu tiên vốn ODA khắc phục biến đổi khí hậu

  • pvp-ctcp
  • pvgas