Vinh danh 76 công trình, giải pháp KHCN trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021

06:53 | 14/07/2021

|
(PetroTimes) - Ngày 13/7, tại Hà Nội, Hội đồng tuyển chọn tổ chức hội nghị tuyển chọn công trình, giải pháp khoa học - công nghệ (KHCN) công bố trong “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” năm 2021, với 76 công trình và giải pháp tiêu biểu.
3 công trình của TKV trong  Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 20193 công trình của TKV trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2019
4 công trình của ngành Dầu khí được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 20184 công trình của ngành Dầu khí được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2018
Công trình nghiên cứu của BSR được giới thiệu đưa vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2018Công trình nghiên cứu của BSR được giới thiệu đưa vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2018
Vinh danh 76 công trình, giải pháp KHCN trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021
Hội đồng tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam họp để lựa chọn các công trình tiêu biểu

Sách vàng Sáng tạo Việt Nam nhằm mục đích tuyên truyền, biểu dương các sáng tạo trên lĩnh vực khoa học công nghệ; khẳng định năng lực sáng tạo của người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài trong phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giới thiệu các chính sách hỗ trợ và khuyến khích hoạt động sáng tạo của Nhà nước.

Việc công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam là nhằm cổ vũ, khơi dậy tinh thần yêu nước, trí tuệ của người Việt Nam thi đua sáng tạo để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần hình thành văn hóa sáng tạo của người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; đi cùng với việc vận động, khuyến khích, hỗ trợ cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, hưởng ứng mạnh mẽ các hoạt động sáng tạo, đưa ra sáng kiến, tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở mọi lĩnh vực nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế.

Báo cáo về tình hình kết quả, số lượng công trình, giải pháp khoa học đề nghị tuyển chọn công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, tính đến ngày 30/6/2021, Ban Thư ký Biên tập đã tiếp nhận được 151 hồ sơ công trình, giải pháp sáng tạo KHCN do 47 bộ, ngành, tỉnh, thành phố. Đây là các công trình, giải pháp sáng tạo KHCN trên lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và kỹ thuật đã đạt giải tại các cuộc thi do bộ, ngành, tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức từ ngày 1/1/2019 đến ngày 20/6/2021.

Trong đó có 55 công trình, giải pháp khoa học công nghệ do 11 bộ, ngành, tổ chức thành viên của Mặt trận và 96 công trình, giải pháp khoa học, công nghệ do 36 tỉnh, thành phố giới thiệu và đề nghị.

Có 25/151 công trình không đáp ứng tiêu chí điều kiện đề nghị tuyển chọn để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021. Như vậy có 120/151 công trình đảm bảo tiêu chí, điều kiện đề nghị tuyển chọn để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021.

Tại Hội nghị, thành viên Hội đồng đã cùng đưa ra ý kiến và thống nhất lựa chọn ra 76 công trình khoa học công nghệ tiêu biểu có tính ứng dụng, hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh và ứng dụng rộng rãi trong đời sống nhân dân để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021.

Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021 sẽ được công bố vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 hằng năm. Số lượng công trình được lựa chọn tương ứng với số năm kỷ niệm ngày Quốc khánh.

Phú Văn

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps