Trưng bày tư liệu “50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”

15:02 | 22/08/2019

|
Ngày 22/8, tại Hà Nội, Thư viện Quốc gia đã tổ chức triển lãm tư liệu “50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”.    
trung bay tu lieu 50 nam thuc hien di chuc chu tich ho chi minh
Bút tích Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm trưng bày các tư liệu phản ánh chân thực và đầy đủ về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các tư liệu liên quan đến những nội dung cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng, Đoàn viên và thanh niên, nhân dân lao động, phong trào cộng sản thế giới…; tư liệu về tư tưởng và tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh.

Triển lãm được trưng bày theo 4 nội dung. "Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cuộc đời - sự nghiệp" trưng bày các tư liệu phản ánh chân thực và đầy đủ về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Thời thơ ấu và niên thiếu tại quê nhà và Kinh thành Huế; Hành trình Người bôn ba đi tìm đường cứu nước, trở thành thành viên của Quốc tế Cộng sản; Quá trình Người vận động thành lập Đảng và trở về lãnh đạo Cách mạng Việt Nam vượt qua khó khăn, thử thách, đấu tranh giành chính quyền, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam...

trung bay tu lieu 50 nam thuc hien di chuc chu tich ho chi minh
Sách xếp hình Lăng Bác trưng bày tại triển lãm

Phần “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nội dung, ý nghĩa và giá trị lịch sử” giới thiệu các tư liệu liên quan đến những nội dung cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng, về Đoàn viên và thanh niên, về nhân dân lao động, về phong trào cộng sản thế giới; Tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng; Kế hoạch, chương trình hành động của toàn Đảng, toàn dân về công cuộc xây dựng và phát triển đất nước...

“Thành tựu sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” trưng bày các tư liệu viết về các thành tựu sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội; Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân; Xây dựng Đảng thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; Thực hiện tốt nghĩa vụ quốc tế…

Và phần “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giới thiệu các tư liệu viết về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; Các văn bản chỉ đạo, triển khai, tài liệu hướng dẫn về Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Những tấm gương điển hình trong việc thực hiện cuộc vận động; Báo cáo tổng kết cuộc vận động...

trung bay tu lieu 50 nam thuc hien di chuc chu tich ho chi minh
Các cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh trưng bày tại triển lãm.

Với hơn 700 tư liệu tiêu biểu được lựa chọn trưng bày, Triển lãm giới thiệu toàn diện về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy Người đã ra đi nhưng Di sản Người để lại cho đời là một “Thời đại Hồ Chí Minh” với tinh thần độc lập, tự cường và Bản Di chúc trường tồn cùng lịch sử luôn là nguồn cảm hứng để toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục thực tốt Di chúc của Người, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đất nước ta ngày càng phát triển, phồn vinh.

Phú Văn

trung bay tu lieu 50 nam thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

 

Trưng bày tư liệu quý về “Di chúc của Bác - Nguồn sáng dẫn đường”
trung bay tu lieu 50 nam thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

 

Trưng bày tư liệu quý về “Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy”
trung bay tu lieu 50 nam thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

 

Trưng bày tư liệu quý “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người”
trung bay tu lieu 50 nam thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

 

Trưng bày tư liệu quý về "Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua yêu nước”

nhung buc anh tuyet dep ve loai su tu o chau phi

Những bức ảnh tuyệt đẹp về loài sư tử ở châu Phi

Chỉ hơn một thế kỷ trước, hơn 200.000 con sư tử hoang dã đang sống ở châu Phi. Ngày nay, chỉ còn khoảng 20.000. Để giúp loài sư tử khỏi tuyệt chủng và kỷ niệm Ngày Sư tử Thế giới vào ngày 10 tháng 8. ...