Thủ tướng: Dứt khoát không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào

23:04 | 28/10/2023

11,936 lượt xem
|
(PetroTimes) - Chiều 28/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về các giải pháp bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng những tháng cuối năm 2023 và trong năm 2024.
Thủ tướng: Dứt khoát không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Thủ tướng: Dứt khoát không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào.

Sau khi lắng nghe các báo cáo và ý kiến của lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, các Phó Thủ tướng, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo nhiều giải pháp trước mắt và lâu dài liên quan đến 5 khâu quan trọng của điện, gồm: Nguồn điện, truyền tải điện, phân phối điện, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và nghiên cứu giá điện phù hợp.

Thủ tướng đã giao nhiều nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, cơ quan liên quan, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động thực hiện hiệu quả trên nguyên tắc dứt khoát không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào.

Thủ tướng: Dứt khoát không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về các giải pháp bảo đảm cung ứng điện

Trong đó, giao Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước chỉ đạo và phê duyệt việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng kịch bản chi tiết về cung ứng điện cho từng quý, từng giai đoạn, đặc biệt là trong những tháng mùa khô, bảo đảm khả thi, hiệu quả và phải có tính dự báo cao.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo các bộ, ngành, đơn vị rà soát, khẩn trương xử lý các khó khăn, vướng mắc hiện nay trong các vấn đề liên quan đến điện, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hải Anh

Nhận diện vai trò “trụ đỡ” của điện khíNhận diện vai trò “trụ đỡ” của điện khí
Bài 2: Hiệu quả điện khí - Góc nhìn từ thực tiễnBài 2: Hiệu quả điện khí - Góc nhìn từ thực tiễn
Bài 3: Bức tranh ngành điện Việt Nam năm 2030 nhìn từ Quy hoạch điện VIIIBài 3: Bức tranh ngành điện Việt Nam năm 2030 nhìn từ Quy hoạch điện VIII
Bài 4: Vì sao các dự án nhà máy điện khí LNG lại chậm tiến độ, chưa triển khai?Bài 4: Vì sao các dự án nhà máy điện khí LNG lại chậm tiến độ, chưa triển khai?
Bài 5: Từ dự án đầu tiên hướng đến hiện thực hóa mục tiêu 22.400 MW nhiệt điện LNGBài 5: Từ dự án đầu tiên hướng đến hiện thực hóa mục tiêu 22.400 MW nhiệt điện LNG
Bài 6: Đa dạng hóa nguồn điện để bảo đảm an ninh năng lượngBài 6: Đa dạng hóa nguồn điện để bảo đảm an ninh năng lượng
Bài 7: Hiện thực hóa mục tiêu điện khí theo Quy hoạch điện VIII: Cần cơ chế, chính sách đặc thùBài 7: Hiện thực hóa mục tiêu điện khí theo Quy hoạch điện VIII: Cần cơ chế, chính sách đặc thù
Bài 8: TS Nguyễn Minh Phong - Vì lợi ích quốc gia cần ưu tiên điện khíBài 8: TS Nguyễn Minh Phong - Vì lợi ích quốc gia cần ưu tiên điện khí
Bài 9: TS Nguyễn Anh Tuấn: Giá bán điện cần phải có sự cân đối, hợp lý hơnBài 9: TS Nguyễn Anh Tuấn: Giá bán điện cần phải có sự cân đối, hợp lý hơn
Bài 10: Phát triển điện khí ở Việt Nam dưới góc nhìn của các chuyên giaBài 10: Phát triển điện khí ở Việt Nam dưới góc nhìn của các chuyên gia
Bài 11: TS Thái Doãn Hoàng Cầu: Phát triển điện lực hiệu quả, bền vững cần các cơ chế thị trường điệnBài 11: TS Thái Doãn Hoàng Cầu: Phát triển điện lực hiệu quả, bền vững cần các cơ chế thị trường điện