Thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay hỗ trợ đối với khách hàng chịu ảnh hưởng bởi Covid-19

11:00 | 28/02/2020

|
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ cấu thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi Covid-19.

Theo Dự thảo Thông tư, Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có thể được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay đối với các khoản nợ chưa chuyển nợ quá hạn mà khách hàng được đánh giá không có khả năng trả đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng đã ký do chịu ảnh hưởng bởi dịch covid – 19.

Theo đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay đối với các khoản nợ phát sinh nhưng chưa chuyển nợ quá hạn mà khách hàng được đánh giá không có khả năng trả đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng đã kí do chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19.

thoi han tra no mien giam lai vay ho tro doi voi khach hang chiu anh huong boi covid 19
Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ về lãi suất

Bên cạnh đó, tổ chức tín dụng được phép cơ cấu lại nợ đã chuyển nợ quá hạn trong khoảng thời gian từ ngày 23/1/2020 đến ngày thông tư được kí ban hành do chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19.

Tổng thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo qui định trên không vượt quá thời gian cấp tín dụng ban đầu theo hợp đồng đã kí.

Đồng thời, đối với phần dư nợ của các khoản nợ nêu trên, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được giữ nguyên nhóm nợ như đã phân loại theo qui định của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm gần nhất trước thời điểm ngày 23/1 mà thời hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng từ ngày 23/1 đến thời điểm liền sau 90 ngày kể từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố hết dịch Covid – 19.

Khoản dư nợ này bao gồm cả phần dư nợ đã cơ cấu lại nợ, miễn, giảm lãi vay trong khoảng thời gian từ ngày 23/1 đến ngày thông tư này có hiệu lực thi hành và đã chuyển nhóm nợ tại qui định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lí rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định, chịu trách nhiệm về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ theo qui định.

Trước đó, ngày 24/2, NHNN có văn bản gửi các tổ chức tín dụng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

NHNN đề nghị các ngân hàng chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại, ảnh hưởng do dịch Covid-19 của khách hàng đang vay vốn.

Qua đó, các ngân hàng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng đối với các khoản nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và có dư nợ gốc và/hoặc lãi đến kỳ hạn trả nợ trong khoảng thời gian từ ngày 23/1 đến 31/3 cho đến khi NHNN ban hành Thông tư hướng dẫn về vấn đề này. Bên cạnh đó, các ngân hàng cho vay mới đối với khách hàng theo quy định để ổn định sản xuất kinh doanh.

P.V

thoi han tra no mien giam lai vay ho tro doi voi khach hang chiu anh huong boi covid 19Phòng, chống dịch Covid-19: Tuyệt đối không lơ là, chủ quan
thoi han tra no mien giam lai vay ho tro doi voi khach hang chiu anh huong boi covid 19Khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ được ngân hàng ưu đãi nhiều chính sách
thoi han tra no mien giam lai vay ho tro doi voi khach hang chiu anh huong boi covid 19Nhiều biện pháp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được triển khai

  • pvp-ctcp
  • pvgas