• Phát huy nội lực, khẳng định vị trí

    Phát huy nội lực, khẳng định vị trí

    Xí nghiệp Chế tạo thiết bị lắp máy và điện (Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV) vẫn tìm tòi những hướng đi mới, giữ vững sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm cho người lao động…
Xin chờ trong giây lát...