Sửa Luật Đấu thầu để phát huy tự chủ của doanh nghiệp

13:22 | 22/05/2023

|
Việc sửa đổi Luật Đấu thầu cần theo hướng "chỉ giới hạn mở rộng đối tượng điều chỉnh đối với công ty con sở hữu 100% vốn doanh nghiệp nhà nước nhằm phát huy quyền tự chủ của doanh nghiệp" là ý kiến đồng tình của hầu hết đại biểu tham dự tọa đàm trực tuyến "Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) và tác động đối với các doanh nghiệp" do Tạp chí Năng lượng mới tổ chức chiều 21/5.

Các ý kiến cho rằng, việc sửa đổi Luật Đấu thầu lần này cần đảm bảo cân bằng lợi ích Nhà nước và cân bằng sự linh hoạt của hoạt động sản xuất kinh doanh và sự đa dạng của thực tiễn. Để đảm bảo được điều này, các ý kiến đề xuất chỉ giới hạn mở rộng đối tượng điều chỉnh đối với công ty con sở hữu 100% vốn doanh nghiệp nhà nước, không nên mở rộng đối tượng đối với công ty con sở hữu trên 50% vốn doanh nghiệp nhà nước.

Liên quan đến đấu thầu trong lĩnh vực dầu khí, các đại biểu cho rằng, cần đảm bảo tương thích giữa các luật, đặc biệt là Luật Dầu khí 2022 do đây là hoạt động đặc thù, luôn hàm chứa sự không chắc chắn nhất định. Chính vì vậy, tại Điều 3 dự thảo luật nên quy định việc lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ dầu khí liên quan trực tiếp đến hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí cần theo quy định của pháp luật Luật Dầu khí năm 2022; đồng thời, có thể đưa vào cụ thể, chi tiết trong hợp đồng dầu khí.

Theo Truyền hình Quốc Hội

Chính phủ bảo lưu quan điểm về phạm vi áp dụng đấu thầu đối với DNNNChính phủ bảo lưu quan điểm về phạm vi áp dụng đấu thầu đối với DNNN
Mở rộng đối tượng đấu thầu sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của DNNNMở rộng đối tượng đấu thầu sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của DNNN
UBKTQH: Luật Đấu thầu cần thống nhất với quy định của Luật Dầu khí 2022UBKTQH: Luật Đấu thầu cần thống nhất với quy định của Luật Dầu khí 2022