Sửa đổi Luật Dầu khí cho phù hợp với thực tiễn

06:15 | 20/07/2019

|
“Cần sửa Luật Dầu khí sao cho phù hợp với bối cảnh mới, tạo điều kiện cho ngành dầu khí phát triển cũng như thu hút các nhà đầu tư nước ngoài” là vấn đề được các đại biểu quan tâm thảo luận tại Hội thảo khoa học với chủ đề: “Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia - Vai trò của ngành Dầu khí" do Tạp chí Cộng sản, Ban Kinh tế Trung ương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổ chức tại Hà Nội.
loading...