-->

Sản lượng khai thác than khả quan

07:18 | 26/07/2020

|
TKV phấn đấu sản lượng than nguyên khai tháng 7 tối thiểu 2,9 triệu tấn, tiêu thụ than 3,5 triệu tấn; sản xuất 115.000 tấn alumina, 9.800 tấn tinh quặng đồng, 1.100 tấn đồng tấm, 827 tỉ kWh điện...

Những thông tin được đưa ra tại Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 7-2020 qua hai đầu cầu trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Trung tâm Điều hành sản xuất tại Quảng Ninh rất khả quan.

Sản lượng khai thác than khả quan
Toàn cảnh Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 7 của TKV

Trong tháng 6, sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 3,35 triệu tấn, than tiêu thụ 4,09 triệu tấn; sản xuất alumina+hydrat quy đổi 123.000 tấn; sản xuất tinh quặng đồng 8.605 tấn, đồng tấm 1.210 tấn, kẽm thỏi 1.020 tấn, phôi thép 20.433 tấn. Sản xuất và tiêu thụ điện 861 triệu kWh...

Trong 6 tháng đầu năm 2020, sản lượng than nguyên khai sản xuất toàn TKV là 21,38 triệu tấn, đạt 53% kế hoạch năm. Lượng than tiêu thụ đạt 23,70 triệu tấn, trong đó, than tiêu thụ hộ điện tăng 2,1 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh sản xuất kinh doanh than, các lĩnh vực sản xuất điện, khoáng sản, vật liệu nổ công nghiệp đều đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, sản xuất alumina quy đổi đạt 705.674 tấn; sản xuất điện đạt 5,55 tỉ kWh. Doanh thu toàn TKV ước đạt 63.167 tỉ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước 11.680 tỉ đồng, đạt 62% kế hoạch và bằng 104% so với cùng kỳ năm trước. Tiền lương bình quân toàn TKV đạt 12,7 triệu đồng/người/tháng. Đáng chú ý, tuyển sinh nghề hầm lò, cơ điện lò đến hết tháng 6 được 3.993 học sinh, đạt 89% kế hoạch cả năm.

Về nhiệm vụ tháng 7-2020, Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải chỉ đạo tập trung xây dựng các nghị quyết chuyên đề và chương trình hành động cụ thể, sớm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TKV lần thứ III và Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V.

Sản lượng khai thác than khả quan

Trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần bám sát diễn biến tình hình trong nước và thế giới để chỉ đạo điều hành linh hoạt công tác tiêu thụ các sản phẩm than, khoáng sản; tăng cường đầu tư, phấn đấu đạt kế hoạch đề ra, nhất là các dự án xuống sâu, chuẩn bị diện sản xuất cho các doanh nghiệp.

Tháng 7 là thời gian cao điểm mưa bão. Đây là yếu tố tác động trực tiếp đến sản xuất kinh doanh của TKV và các doanh nghiệp. Do đó, Tổng giám đốc Đặng Thanh Hải chỉ đạo các doanh nghiệp chú trọng làm tốt công tác môi trường và phòng chống mưa bão, nhất là bảo vệ kho than; tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ tài nguyên trong ranh giới đã được cấp phép khai thác và ranh giới quản lý tài nguyên...

Tổng giám đốc TKV cũng lưu ý tăng cường công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, khắc phục khó khăn, chủ động đổi mới, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu sản lượng than nguyên khai tháng 7 tối thiểu 2,9 triệu tấn, tiêu thụ than 3,5 triệu tấn; sản xuất 115.000 tấn alumina, 9.800 tấn tinh quặng đồng, 1.100 tấn đồng tấm, 827 tỉ kWh điện...

Tùng Dương