PV Power lấy ý kiến cổ đông về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 trực tuyến

15:16 | 10/04/2020

|
Ngày 10/4, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã CK: POW) đã có thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức trực tuyến.

Cụ thể, theo thông báo số 679/TB-ĐLDK ngày 10/4/2020, ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của PV Power bằng hình thức trực tuyến là ngày 4/5/2020.

pv power lay y kien co dong ve viec to chuc dhdcd thuong nien 2020 truc tuyen

Trước đó, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngày 1/4/2020, Hội đồng quản trị PV Power đã thông báo hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020. Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức Đại hội sẽ được PV Power triển khai phù hợp với diễn biến của đại dịch Covid-19 và sẽ thông báo cho các cổ đông, các đơn vị hữu quan. Thông tin về ngày tổ chức họp chính thức và tài liệu họp sẽ được gửi tới các cổ đông theo đúng quy định.

pv power lay y kien co dong ve viec to chuc dhdcd thuong nien 2020 truc tuyenTổng giám đốc PVN chúc mừng PV Power đạt cộc mốc 200 tỷ kWh
pv power lay y kien co dong ve viec to chuc dhdcd thuong nien 2020 truc tuyen"Chúng ta sẽ không phải đợi 10 năm nữa mới cán mốc 400 tỷ kWh"
pv power lay y kien co dong ve viec to chuc dhdcd thuong nien 2020 truc tuyenNhững cơ hội của PV Power khi giá dầu giảm sâu
pv power lay y kien co dong ve viec to chuc dhdcd thuong nien 2020 truc tuyenPV Power: Ấn tượng cột mốc 200 tỷ kWh
pv power lay y kien co dong ve viec to chuc dhdcd thuong nien 2020 truc tuyenPV Power thông báo hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

PV