[PetroTimesMedia] Valkyrie của NASA: Robot bảo trì cơ sở dầu khí

19:36 | 19/07/2023

9,474 lượt xem
|
(PetroTimes) - Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa triển khai robot hình người mang tên Valkyrie hỗ trợ việc bảo trì các cơ sở dầu khí ngoài khơi và các mỏ chưa được khai thác của Công ty Woodside Energy ở Australia.