[PetroTimesMedia] Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội giám sát về tình hình triển khai Dự án khí Lô B

16:47 | 14/03/2023

8,900 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Về tiến độ triển khai dự án hiện nay, mọi nguồn lực và các điều kiện kỹ thuật của các bên đã sẵn sàng, đặc biệt với vai trò là nhà điều hành dự án thượng nguồn và trung nguồn. Petrovietnam cùng các Bên đầu tư thượng nguồn và trung nguồn đã thực hiện các công việc chuẩn bị phát triển dự án như đấu thầu các gói thầu lớn và chính của dự án, huy động nhân sự chủ chốt... cũng như xúc tiến đàm phán các thỏa thuận thương mại với các hộ tiêu thụ hạ nguồn. Mục tiêu sẽ đón dòng khí đầu tiên vào cuối 2026.