[PetroTimesMedia] Tương lai của ngành dầu khí Hoa Kỳ ở Vịnh Mexico

08:16 | 11/03/2023

|
(PetroTimes) - Vịnh Mexico là một trong những khu vực sản xuất dầu quan trọng nhất trên thế giới. Nhiều năm qua, Hoa Kỳ đã tiến hành các hoạt động thăm dò dầu khí ở khu vực này, góp phần đáng kể vào sự độc lập về năng lượng của nước Mỹ.