[PetroTimesMedia] Dầu đá phiến Mỹ: Kỷ nguyên kết thúc?

09:26 | 08/03/2023

|
(PetroTimes) - Dầu đá phiến đã đưa nước Mỹ lên hàng đầu trong hệ thống phân cấp năng lượng, nhưng sản lượng thấp và thiếu tái đầu tư đe dọa vị trí hàng đầu của Mỹ.