[PetroTimesMedia] Người lao động khai thác dầu khí trên biển cần phải có thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý

15:11 | 03/03/2023

|
(PetroTimes) - Dự thảo Thông tư quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến của nhân dân nhằm hoàn thiện nội dung. Theo Dự thảo: Người lao động làm việc thường xuyên tại các công trình dầu khí trên biển theo ca và theo phiên làm việc thì thời gian làm việc tối đa là 12 giờ/ca và không quá 28 ngày/phiên...