[PetroTimesMedia] Tuổi trẻ Dầu khí Phát động Tháng Thanh niên năm 2023

15:53 | 27/02/2023

|
(PetroTimes) - Với chủ đề “Tuổi trẻ Dầu khí tiên phong chuyển đổi số”, Đoàn Thanh niên Tập đoàn chính thức phát động đợt thi đua cao điểm, thực hiện các hoạt động của Tháng Thanh niên năm 2023 sâu rộng từ cơ sở, có tính hành động cao, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, có sự tham gia phối hợp đồng bộ của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong toàn Tập đoàn. Từ đó, thực sự khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên.