[PetroTimesMedia] Petrovietnam chủ động nắm bắt cơ hội đón đầu xu hướng chuyển dịch năng lượng

08:12 | 10/03/2023

|
(PetroTimes) - Đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, tác động của chuyển dịch năng lượng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trên cả 2 khía cạnh đó là sự cạnh tranh với các sản phẩm chính của Tập đoàn và các yêu cầu về phát thải khí nhà kính. Để chủ động thích ứng và phát triển bền vững trong xu hướng chuyển dịch năng lượng, Petrovietnam đã, đang và sẽ đưa ra những giải pháp ưu việt nhất.