[PetroTimesMedia] Quy hoạch điện VIII – Việt Nam nhận được sự ủng hộ từ Quốc tế

21:40 | 12/05/2023

|
(PetroTimes) - Giải pháp trước mắt Việt Nam nên tận dụng khuôn khổ sẵn có của Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPJ) để hỗ trợ, lồng ghép các hoạt động của JETP nhằm thực hiện các mục tiêu chuyển đổi năng lượng của Việt Nam và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về năng lượng sạch, giá cả phải chăng.