Nigeria giải thể ba cơ quan quản lý trong lĩnh vực dầu mỏ

08:39 | 21/10/2021

|
(PetroTimes) - Nigeria đang theo đuổi chính sách tái cơ cấu ngành dầu mỏ, ảnh hưởng đến một số cơ quan do chính phủ liên bang kiểm soát.
Nigeria giải thể ba cơ quan quản lý trong lĩnh vực dầu mỏ

Ba cơ quan quản lý các hoạt động dầu khí ở Nigeria vừa bị nhà chức trách bãi bỏ, theo quy định của bộ luật dầu mỏ mới, được thông qua cách đây hai tháng. Theo thông tin chi tiết do báo chí trong nước cung cấp, đó là Vụ Tài nguyên Dầu khí, Quỹ Bình đẳng hóa Dầu khí và Cơ quan Điều tiết Giá xăng dầu.

Các chức năng trước đây của ba cơ quan này bị bãi bỏ sẽ được phụ trách bởi Ủy ban điều tiết thượng nguồn Nigeria và Cơ quan quản lý trung và hạ nguồn Nigeria (Nigerian Upstream Regulatory Commission và Nigerian Midstream and Downstream Authority). Trong khi Nigerian Upstream Regulatory Commission sẽ phụ trách giám sát các hoạt động khai thác dầu ở thượng nguồn, Nigerian Midstream and Downstream Authority sẽ điều hành các hoạt động trung và hạ nguồn.

Cải cách được đưa ra trong khuôn khổ việc thực hiện luật dầu mỏ được thông qua vào tháng 8 năm 2021 sau nhiều năm trì hoãn. Luật này nhằm mục đích tổ chức lại ngành công nghiệp dầu khí của đất nước, thúc đẩy việc thu hút các khoản đầu tư, đặc biệt là ở thượng nguồn, cũng như phân phối tốt hơn các nguồn thu từ dầu thô.

Luật mới còn quy định việc sửa đổi thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác ở biển sâu mà các nhà đầu tư cần quan tâm. Theo luật mới, công ty xăng dầu quốc doanh (NNPC) sẽ trở thành công ty cổ phần vào tháng 3 năm 2022, trong đó Chính phủ liên bang sẽ tham gia như một cổ đông.

Luật Dầu khí tác động thế nào với Cameroon?Luật Dầu khí tác động thế nào với Cameroon?
Thái độ của người dân Nigeria với luật dầu khí mớiThái độ của người dân Nigeria với luật dầu khí mới
Bản tin Dầu khí 15/7: Nigeria có thể thông qua dự luật dầu mớiBản tin Dầu khí 15/7: Nigeria có thể thông qua dự luật dầu mới
Tạo cạnh tranh cho “vàng đen”Tạo cạnh tranh cho “vàng đen”

Nh.Thạch

AFP