Ngành Hải quan quyết tâm tăng thu 3% so với chỉ tiêu dự toán

15:00 | 15/02/2020

|
Tổng cục Hải quan đã ban hành quyết định 156/QĐ-TCHQ về Kế hoạch hành động phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, trong đó, trọng tâm là tăng thu 3% so với dự toán được giao (338.000 tỷ đồng).

Cụ thể, Tổng cục Hải quan đã ban hành quyết định 156/QĐ-TCHQ về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 01/NQ-BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính chỉ đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2020.

nganh hai quan quyet tam tang thu 3 so voi chi tieu du toan
Ngành Hải quan quyết tâm tăng thu 3% so với chỉ tiêu dự toán

Tại quyết định 156/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan đặt mục tiêu phấn đấu tăng thu ngân sách khoảng 3% so với dự toán được giao năm 2020 là 338.000 tỷ đồng.

Để đảm bảo thực hiện mục tiêu nêu trên, Tổng cục Hải quan ưu tiên nguồn lực, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử; đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử trên cơ sở cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác triển khai hiện đại hóa quy trình quản lý thu nộp thuế giữa cơ quan Tài chính – Thuế - Hải quan – Kho bạc Nhà nước. Phối hợp với các ngân hàng thương mại để phối hợp thu thuế qua hệ thống ngân hàng thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan chỉ đạo toàn ngành tiếp tục nỗ lực cải cách thủ tục hải quan theo hướng điện tử hóa, hướng tới hải quan điện tử, phù hợp chuẩn mực quốc tế; loại bỏ các chi phí không chính thức cho doanh nghiệp; tích cực thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại. Xây dựng và trình duyệt Đề án tổng thể vể xây dựng và phát triển công nghệ thông tin, phục vụ triển khai Cơ chế một cửa ASEAN theo hướng xử lý tập trung.

Về giải pháp chống thất thu, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố cần cơ cấu lại các khoản thu, quyết liệt chống thất thu, chuyển giá, trốn lậu thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5%.

Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại và vi phạm sở hữu trí tuệ đảm bảo kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất, nhập khẩu, góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước.

P.V

nganh hai quan quyet tam tang thu 3 so voi chi tieu du toanTP HCM: Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu tháng 1 giảm hơn 30%
nganh hai quan quyet tam tang thu 3 so voi chi tieu du toanQuản lý chặt loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất
nganh hai quan quyet tam tang thu 3 so voi chi tieu du toanContainer phế liệu tồn đọng tại các cảng biển giảm mạnh

loading...
  • pvp-ctcp