Một số cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng nghỉ hưu từ 1/4/2023

21:42 | 31/03/2023

|
(PetroTimes) - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các quyết định nghỉ hưu từ 1/4/2023 đối với một số cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng.
Một số cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng nghỉ hưu từ 1/4/2023
Thiếu tướng Trần Văn Kình (trái) và Thiếu tướng Bùi Anh Chung. Ảnh: QĐND

Cụ thể, theo Quyết định số 90/QĐ-TTg, đồng chí Thiếu tướng Bùi Anh Chung, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/4/2023.

Theo Quyết định số 92/QĐ-TTg, đồng chí Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó Tư lệnh Quân khu 1, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/4/2023.

Một số cán bộ nghỉ hưu từ 1/11/2022

Một số cán bộ nghỉ hưu từ 1/11/2022

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký các quyết định nghỉ hưu từ 1/11/2022 đối với một số cán bộ thuộc: Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tấn xã Việt Nam.

P.V