Lời từ biệt xúc động trong sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

12:22 | 06/10/2018

|
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới viếng và để lại những lời chia buồn, từ biệt cảm động trong sổ tang tại quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sáng nay.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã từ trần hồi 23h12 ngày 1/10 (tức ngày 22/8 năm Mậu Tuất), tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội. Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười diễn ra trong 2 ngày 6 - 7/10.

Phát biểu mở đầu lễ viếng sáng nay, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình nêu sơ lược tiểu sử nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, ôn lại quá trình hoạt động cách mạng và những đóng góp của ông trên nhiều cương vị khác nhau.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, hơn 80 năm hoạt động cách mạng, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã có đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười mất đi là tổn thất to lớn với đất nước và nhân dân ta.

Lời từ biệt xúc động trong sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời chia buồn trong sổ tang.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu trong sổ tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đỗ Mười - Nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; Người đảng viên cộng sản rất mực kiên trung, suốt đời chiến đấu hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân; Người có nhiều công lao và cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với đồng chí, đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.

Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Đồng chí.

Nguyện mãi mãi học tập và noi theo tấm gương hết lòng vì nước, vì dân của Đồng chí.

Xin vĩnh biệt Bác Đỗ Mười kính mến!

Xin gửi đến toàn thể gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát vô cùng to lớn này”.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu viết trong sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đỗ Mười, Nguyên Tổng Bí thư BCH TW Đảng, Nguyên Cố vấn BCH TW Đảng. Đồng chí Đỗ Mười, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhà lãnh đạo xuất sắc uy tín của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, trải qua nhiều cương vị lãnh đạo, ở vị trí nào, đồng chí cũng để lại những dấu ấn sâu sắc. Đồng chí Đỗ Mười, một tác phong lãnh đạo quyết liệt, mạnh mẽ, mẫn cán, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Đồng chí có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Đồng chí mất đi là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Xin chia buồn cùng gia quyến. Xin vĩnh biệt đồng chí”.

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh viết: “Kính thưa anh linh Bác Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam, người cộng sản kiên trung của cách mạng Việt Nam. Sự ra đi của Bác đã để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và nhiều bạn bè, đồng chí trên thế giới. Các thế hệ con cháu hôm nay luôn biết ơn và tưởng nhớ về cuộc đời, sự nghiệp, cống hiến lớn lao của Bác cho độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam…”.

Lời từ biệt xúc động trong sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước ta, nhất là phát triển công nghiệp nặng và tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Người đứng đầu Chính phủ - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết trong sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đỗ Mười - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – Người chiến sĩ cộng sản trung kiên, một nhân cách lớn, mẫu mực về phong cách, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; một nhà lãnh đạo hết lòng vì nước, vì dân.

Trọn đời mình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng chí Đỗ Mười đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Chính phủ, để lại nhiều dấn ấn sâu đậm trên từng cương vị công tác và đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước ta, nhất là phát triển công nghiệp nặng và tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, với tinh thần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Đặc biệt, với tư tưởng đổi mới mạnh mẽ “Việt Nam sẵn sàng là bạn của tất cả các nước”, đồng chí đã mở ra thời kỳ đối ngoại mới, tạo nên những bước tiến có tính đột phá trong quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Đồng chí mất đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Xin gửi đến gia quyến đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Đỗ Mười”.

Sau khi dẫn đầu đoàn Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam vào viếng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viết trong sổ tang: “Với lòng tiếc thương vô hạn, xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư BCH TW Đảng, người lãnh đạo đức độ, mẫu mực, tài năng, kiên trung của Đảng. Cả cuộc đời người đã cống hiến vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, thống nhất Tổ quốc, vì hòa bình, ấm no, hạnh phúc của nhân dân..”.

Tới viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Hội trường Thống Nhất TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM vô cùng thương tiếc và thành kính tưởng nhớ đồng chí Đỗ Mười - nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Nhà nước ta; người cộng sản kiên cường, kiên định, mẫu mực; tấm gương sáng về học tập suốt đời; nhà lãnh đạo luôn gần gũi sâu sát với nhân dân và cơ sở; một điển hình của đạo đức cách mạng: “cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư”.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM trân trọng khắc ghi sự quan tâm, ủng hộ và tình cảm sâu sắc của Đồng chí trong quá trình cách mạng của thành phố, từ những ngày đầu tìm tòi đóng góp thực tiễn cho đường lối đổi mới cho đến quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và phát triển thành phố hôm nay.

Kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Đỗ Mười; chúng ta nguyện học tập tấm gương của Đồng chí, không ngừng nỗ lực phấn đấu, gần dân, sát dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết và tinh thần sáng tạo của nhân dân, xây dựng TPHCM phát triển nhanh, bền vững với tinh thần cùng cả nước, vì cả nước.

Xin gửi đến gia quyến đồng chí Đỗ Mười - nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa XHCN Việt Nam lời chia buồn sâu sắc nhất”.

Lời từ biệt xúc động trong sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười
Lời ghi sổ tang của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân. (Ảnh: Quốc Anh)

Theo Dân trí

Lễ viếng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười
Đồng chí Đỗ Mười – Nhà lãnh đạo tài năng, Tổng Bí thư kiên định, sáng tạo trong sự nghiệp đổi mới
Người đặc biệt quan tâm đến dịch vụ ngành dầu khí
Ông Đỗ Mười và dấu ấn cuộc chuyển đổi tem phiếu sang cơ chế thị trường

  • bidv-65-nam