Lại chuyện lỗ trăm tỉ ở doanh nghiệp FDI

10:53 | 24/09/2013

|
Tình hình quản lý thu thuế ở các khu chế xuất, các doanh nghiệp chế xuất khá lộn xọn, nhiều kẽ hở trong quản lý, có nguy cơ gây thất thu lớn ngân sách nhà nước… và đặc biệt, với những dữ liệu thu được, Thanh tra Chính phủ cho rằng có dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế.

Vẫn còn không ít vấn đề xung quanh chuyện lỗ - lãi của doanh nghiệp FDI.

Được biết, thực hiện kế hoạch năm 2012, Thanh tra Chính phủ đã thực hiện cuộc thanh tra về tình hình quản lý thu thuế tại các khu chế xuất Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Và theo những thông tin ban đầu được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, Thanh tra Chính phủ cho biết, tại thời điểm 31/12/2011 có 399 doanh nghiệp thuộc các khu chế xuất thuộc 4 tỉnh trên, với số thuế phải nộp là 688 tỉ đồng.

Trong số này, có 125 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 31,3% có doanh thu 31.563 tỉ đồng nhưng lại hạch toán lỗ 1.956 tỉ đồng. Đặc biệt, có 36 doanh nghiệp trong số này đã báo lỗ tới 3 năm liên tiếp với con số lỗ lên tới 2.856,8 tỉ đồng như: Công ty TNHH Sumitomo Bakelite Việt Nam (Hà Nội) báo cáo lỗ ba năm trên 777,67 tỉ đồng; công ty TNHH sản phẩm công nghiệp Toshiba Asia (Đồng Nai) lỗ ba năm trên 430,4 tỉ đồng; công ty TNHH điện tử Meiko Việt Nam (Hà Nội) ba năm lỗ với số tiền gần 301 tỉ đồng; công ty TNHH Sài Gòn STEC (Bình Dương) lỗ ba năm trên 218 tỉ đồng. Công ty TNHH Olympus Việt Nam (Đồng Nai) lỗ hai năm trên 256 tỉ đồng…

Đáng chú ý, có đến 57% số doanh nghiệp chế xuất hạch toán lỗ hoặc không có lãi, báo lỗ kéo dài liên tục nhiều năm, thậm chí có không ít doanh nghiệp có số lỗ vượt quá số vốn chủ sở hữu… nhưng tốc độ tăng doanh thu nhiều doanh nghiệp vẫn cao, liên tục mở rộng phạm vi kinh doanh.

Đưa đánh giá về hiện tượng này, Thanh tra Chính phủ cho rằng có dấu hiệu chuyển giá trong giao dịch liên kết: chuyển lợi nhuận ra nước ngoài qua việc nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị với giá cao và xuất khẩu với giá thấp để tạo lỗ, trốn thuế thu nhập doanh nghiệp. Tình trạng này không chỉ gây thất thu cho ngân sách nhà nước mà còn gây mất công bằng trong việc chấp hành nghĩa vụ thuế, tạo sự cạnh tranh không lành mạnh, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư…

Ngoài ra Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra một loạt các vấn đề như nợ thuế, công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế tại các địa phương, công tác quản lý… tại các khu chế xuất, khu công nghiệp.

Thanh Ngọc