Khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam 2021”

06:55 | 20/11/2021

|
(PetroTimes) - Ngày 18/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đã diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề “Bình minh đất Việt”, chính thức khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2021.

Sự kiện thiết thực chào mừng 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18/11/1930 - 19/11/2021); 76 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/1945-23/11/2021); hướng tới Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Nguyễn Văn Hùng; cùng các vị đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương.

Khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam 2021”
Tiết mục văn nghệ trong chương trình nghệ thuật “Bình minh đất Việt”

Tuần “Đại đoàn kết dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” là sự kiện văn hóa hết sức quan trọng nhằm góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; là ngày hội để đồng bào các dân tộc gặp gỡ giao lưu giới thiệu các giá trị văn hóa tốt đẹp mang đậm bản sắc của dân tộc mình. Đồng thời, tổng kết một năm hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc anh em, củng cố tăng cường khối Đại đoàn toàn dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam 2021”
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tầng lớp nhân dân không phân biệt thành phần, giai cấp, dân tộc, tôn giáo đã tập hợp, đoàn kết dưới lá cờ của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, tạo nên sức mạnh vĩ đại, làm nên Cách mạng Tháng Tám lịch sử, đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công"; Đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là đường lối chiến lược của Đảng ta, là bài học lớn của cách mạng Việt Nam, góp phần tạo nên sức mạnh, động lực quan trọng cho công cuộc đổi mới toàn diện, mang lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta. Trong suốt 91 năm hình thành và phát triển, MTTQ Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết thống nhất, góp phần hoàn thành những mục tiêu cách mạng cao cả do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chủ đề năm nay có ý nghĩa sâu sắc, hưởng ứng Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời, biểu dương các tấm gương tiêu biểu từ cộng đồng các dân tộc trong cả nước; tôn vinh các hoạt động bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc.

Khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam 2021”
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà đồng bào các dân tộc tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

Tuần lễ sẽ giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống, lan tỏa các giá trị nhân văn, tinh thần tương thân, tương ái, tình yêu quê hương, đất nước con người Việt Nam, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang còn diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng rất lớn tới mọi mặt kinh tế - xã hội, sinh kế của nhân dân.

Trong lĩnh vực VHTT&DL, Tuần “Đại đoàn kết - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2021 được tổ chức sẽ đem lại những giá trị tinh thần, làm giàu thêm ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh đại đoàn kết với sự tham gia của 16 cộng đồng các dân tộc đang sinh sống, hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Với chuỗi các sự kiện giao lưu văn hóa các vùng miền, các hoạt động dân ca, dân vũ, giới thiệu nghề truyền thống của các dân tộc, tái hiện một số lễ hội đặc sắc, Tuần “Đại đoàn kết - Di sản văn hóa Việt Nam” hứa hẹn mang lại bầu không khí tốt tươi, đoàn kết, lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc; mang lại sự trải nghiệm quý báu đối với các du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2021 diễn ra từ ngày 18 - 23/11, với nhiều chương trình, sự kiện hấp dẫn và ý nghĩa, góp phần phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam trong việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa cộng đồng, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đạm đà bản sắc dân tộc”.

Phú Văn

Tuần Đại đoàn kết: Tôn vinh và khích lệ tinh thần đại đoàn kết các dân tộcTuần Đại đoàn kết: Tôn vinh và khích lệ tinh thần đại đoàn kết các dân tộc
Trải nghiệm chợ nổi Cái Răng tại... Hà NộiTrải nghiệm chợ nổi Cái Răng tại... Hà Nội
Khám phá kho tư liệu quý về Mặt trận Việt MinhKhám phá kho tư liệu quý về Mặt trận Việt Minh