Khai mạc Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam (nhiệm kỳ 2015-2020)

18:11 | 07/08/2015

|
Sáng nay, 7/8 tại Hà Nội đã khai mạc Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam (nhiệm kỳ 2015  - 2020). Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9/8/2015. Sáng 9/8, Phiên chính thức sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, được phát thanh và truyền hình trực tiếp trên sóng các kênh VOV1, Đài tiếng nói Việt Nam và VTV1 Đài truyền hình Việt Nam.

Về dự Đại hội có 503 đại biểu là những nhà báo ưu tú, tiêu biểu thay mặt cho hơn 22.000 hội viên thuộc 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 19 Liên chi hội và gần 200 Chi hội trực thuộc, đại diện ý chí, nguyện vọng, tình cảm và quyết tâm của hội viên cả nước gửi về Đại hội, nhằm xây dựng Hội và nền báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng phát triển.

Khai mạc Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam (nhiệm kỳ 2015-2020)
Đại hội khai mạc tại Hà Nội

Thực hiện Điều lệ Hội và Chương trình công tác của Hội Nhà báo Việt Nam, sau hơn một năm chuẩn bị, được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam được tổ chức trong không khí cả nước phấn khởi, sôi nổi hướng tới kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và hướng tới Đại hội XII của Đảng, với tinh thần trách nhiệm chính trị cao của những người làm báo cách mạng, Đại hội sẽ nghiêm túc đánh giá hoạt động của Hội 5 năm qua (2010 - 2015); khẳng định, biểu dương nỗ lực, cố gắng, thành tựu và những đóng góp quan trọng của báo chí cả nước và Hội Nhà báo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bước phát triển toàn diện, tích cực của Hội; phân tích, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, những bài học thiết thực trong hoạt động báo chí cũng như hoạt động của các cấp Hội; đánh giá sâu sắc bối cảnh, tình hình quốc tế, trong nước và thực tiễn đời sống báo chí, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, phương châm, giải pháp của công tác Hội nhiệm kỳ khóa X.

Trong 3 ngày, Đại hội sẽ thảo luận: Báo cáo của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa IX "Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn; xây dựng tổ chức Hội, đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới"; Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa IX; Báo cáo công tác kiểm tra của Hội; và một số văn bản khác.

Đại hội sẽ xem xét sửa đổi bổ sung Điều lệ Hội; bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa X đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn và năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết, nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ, góp phần vào sự nghiệp đổi mới đất nước, theo mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Các văn kiện trình Đại hội nêu trên được Tiểu ban Văn kiện, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đúng quy trình, với tình thần trách nhiệm cao; có sự tham gia của các cấp Hội trong cả nước, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các nhà báo lão thành, các chuyên gia trong lĩnh vực báo chí.

Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam diễn ra trong bối cảnh báo chí trong nước và thế giới đang có những thay đổi sâu sắc về nhiều mặt. Những nội dung thảo luận tại Đại hội và những nhiệm vụ, giải pháp do Đại hội đề ra sẽ có ý nghĩa thiết thực góp phần thúc đẩy nền báo chí cách mạng Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại và chuyên nghiệp, chủ động hội nhập với báo chí khu vực và thế giới, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới phù hợp với văn hóa dân tộc Việt Nam.

Ngân Hà