Thứ sáu 14/12/2018 15:03

Hơn 500 tỉ đồng xóa các điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

17:41 | 05/07/2018

|
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 807/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020.
chi hon 500 ti xoa cac diem gay o nhiem moi truong nghiem trongTP HCM đề nghị Bình Dương xử lý dứt điểm ô nhiễm khu vực kênh Ba Bò

Chương trình được thực hiện từ năm 2016 đến 2020 với tổng kinh phí 535 tỉ đồng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các dự án, cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng hỗ trợ của Chương trình và các địa phương có điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật mới phát sinh đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân cũng như sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Mục tiêu tổng quát của Chương trình nhằm xử lý, khắc phục ô nhiễm, cải thiện và phục hồi chất lượng môi trường tại các cơ sở, khu vực công ích, các điểm tồn lưu do hóa chất bảo vệ thực vật, nước thải từ các đô thị loại 2 trở lên đang gây suy thoái, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, bảo đảm sức khỏe cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước.

chi hon 500 ti xoa cac diem gay o nhiem moi truong nghiem trong
Ảnh minh họa.

Mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2020, xử lý ô nhiễm môi trường của 30 bãi rác, bãi chôn lấp không hợp vệ sinh đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 1/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm khắc phục ô nhiễm, giảm thiểu suy thoái, cải tạo và phục hồi môi trường.

Thu gom, tiêu hủy thuốc, hóa chất bảo vệ thực vật, bao bì tồn lưu và cải thiện, phục hồi môi trường đối với 70 điểm tồn lưu bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng do hóa chất bảo vệ thực vật, bao bì tồn lưu gây ra; đầu tư xây dựng 3 dự án xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn từ các đô thị loại 4 trở lên, xả trực tiếp ra 3 lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy, sông Cầu và hệ thống sông Đồng Nai.

Đông Nghi

Share on Google+
Loading...