-->

Hà Nội thực hiện thu gom, phân loại và tái chế vỏ hộp sữa tại trường học

18:45 | 13/11/2020

|
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng vừa chấp thuận về nguyên tắc và giao Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các ban, ngành thực hiện chương trình thu gom, phân loại và tái chế vỏ hộp sữa trên địa bàn thành phố.

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 9812/VP-ĐT về thực hiện chương trình thu gom, phân loại và tái chế vỏ hộp sữa trên địa bàn thành phố.

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã báo cáo UBND thành phố về việc thực hiện chương trình thu gom, phân loại và tái chế vỏ hộp sữa trên địa bàn thành phố. Chương trình đã được thực hiện tại một số trường học trên địa bàn thành phố và tiếp tục được triển khai, mở rộng trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã ở hơn 1.600 trường mầm non và trường tiểu học.

Sau đó mở rộng chương trình tại các khu dân cư và các công ty, khu cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố nơi có lượng tiêu thụ vỏ hộp sữa lớn của các công nhân.

Hà Nội thực hiện thu gom, phân loại và tái chế vỏ hộp sữa trên địa bàn
Tái chế vỏ hộp sữa tại trường học.

Để giảm thiểu lượng rác thải phát sinh ra môi trường và triển khai chương trình đạt hiệu quả, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND thành phố chấp thuận triển khai chương trình trên và giao các sở, ngành liên quan thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng chấp thuận về nguyên tắc đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo quy định; yêu cầu các công ty thực hiện chương trình phải có năng lực, pháp lý về lĩnh vực môi trường, được cấp thẩm quyền cấp phép xử lý, tái chế chất thải theo quy định.

UBND thành phố cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình lập kế hoạch và tổ chức triển khai chương trình bảo đảm các yêu cầu về an toàn, vệ sinh môi trường. Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố hướng dẫn, tạo điều kiện để các công ty đăng ký tham gia chương trình thu gom phân loại và tái chế vỏ hộp sữa thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

Xuân Hinh