Hà Nội: Kế hoạch về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021

07:25 | 24/03/2021

|
UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Đạm Cà Mau sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quảĐạm Cà Mau sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Những yêu cầu cụ thể tại Nghị quyết 55-NQ/TWNhững yêu cầu cụ thể tại Nghị quyết 55-NQ/TW
Hà Nội đi đầu trong sử dụng năng lượng tiết kiệmHà Nội đi đầu trong sử dụng năng lượng tiết kiệm
Hà Nội: Kế hoạch về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021
Ảnh minh họa

Kế hoạch nêu rõ mục tiêu chung là đẩy mạnh nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực, kỹ năng về quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật các cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng chỉ số hiệu quả năng lượng, ứng dụng các trang thiết bị có hiệu suất cao, công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng trong quản lý, vận hành đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; phổ biến, nhân rộng các mô hình điển hình tiết kiệm năng lượng ứng dụng hiệu quả các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư triển khai chương trình, góp phần chuyển đổi thị trường về hiệu suất năng lượng, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của thành phố.

Đồng thời, đánh giá tình hình sử dụng năng lượng, kiểm toán năng lượng, xây dựng hệ thống quản lý năng lượng, mô phỏng năng lượng, phổ biến phương pháp và công cụ dự báo nhu cầu năng lượng, định mức tiêu hao năng lượng, phát triển cơ sở sử dụng năng lượng xanh theo tiêu chí của thành phố các cơ sở sử dụng năng lượng trên địa bàn thành phố.

Mục tiêu cụ thể: Năm 2021, thành phố phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng 1-1,5% so với mức năng lượng dự báo nhu cầu; đạt chỉ tiêu 50% doanh nghiệp vận tải trọng điểm có chương trình phổ biến kỹ năng điều khiển phương tiện/giải pháp kỹ thuật trong khai thác, sử dụng phương tiện giao thông cơ giới theo hướng tiết kiệm năng lượng; đạt 60% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và 50% các cơ sở công nghiệp nông thôn, làng nghề được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đạt chỉ tiêu 60% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định.

Cùng với đó, đảm bảo việc tuân thủ và thực hiện các yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả đối với các công trình xây dựng thuộc phạm vi áp dụng của Quy chuẩn; đạt 45 cơ sở, công trình xây dựng trên địa bàn thành phố được công nhận danh hiệu sử dụng năng lượng xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và có ít nhất 2 đến 3 công trình xây dựng được chứng nhận công trình xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cấp quốc gia và khu vực ASEAN; tập huấn, hướng dẫn cho 1.000 lượt cán bộ kỹ thuật, người quản lý năng lượng trong các cơ sở sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng; đào tạo và cấp chứng chỉ 25-30 cán bộ quản lý năng lượng.

Ngoài ra, góp phần giảm mức tiêu hao năng lượng bình quân cho các ngành, phân ngành công nghiệp so với giai đoạn 2016-2020, cụ thể: Đối với công nghiệp dệt may, tối thiểu 1; đối với công nghiệp rượu, bia và nước giải khát, từ 0,5 đến 1,37%, tùy vào loại sản phẩm, quy mô sản xuất; đối với công nghiệp giấy, từ 1,6 đến 3,6%, tùy từng loại sản phẩm và quy mô sản xuất; đối với công nghiệp hóa chất, tối thiểu 1,4%; đối với công nghiệp sản xuất nhựa, từ 3,6 đến 4,5%. Thành phố phấn đấu đạt 40% trường học có hoạt động tuyên truyền, giảng dạy về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Để hoàn thành mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể, UBND thành phố sẽ hỗ trợ kỹ thuật đối với các hoạt động sản xuất, chế tạo, cải tạo, chuyển đổi thị trường phương tiện, trang thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất, công trình xây dựng, chiếu sáng công cộng, giao thông vận tải, tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình...; tăng cường năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

UBND thành phố cũng ban hành kèm theo các giải pháp: Huy động và ưu đãi đối với hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giải pháp về khoa học công nghệ và đào tạo; tuyên truyền, giáo dục, phát triển dịch vụ tư vấn sử dụng năng lượng; quản lý, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giải pháp về hợp tác quốc tế.

N.H