Thứ hai 17/02/2020 20:34

Đảng bộ VietinBank nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng

19:19 | 04/02/2019

|
Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của Đảng, hoạt động của Đảng bộ VietinBank trong năm 2018 đã có sự chuyển mình mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các mặt hoạt động.
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trao quyết định cho đồng chí Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT VietinBank

Một năm trọng đại

Năm 2018 đánh dấu cột mốc quan trọng: VietinBank Kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2) và Cờ Thi đua của Chính phủ. Đây còn là năm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ VietinBank nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trong năm 2018, Đảng ủy VietinBank chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ và toàn hệ thống thực hiện nghiêm túc các mặt công tác và đạt được nhiều thành tựu. Với 102 tổ chức đảng trực thuộc, trên 4.500 đảng viên; Đảng bộ VietinBank khẳng định sự lớn mạnh về mô hình tổ chức, số lượng đảng viên. Đây là nền tảng vững chắc để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Với mục tiêu không ngừng đổi mới và phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế; Đảng ủy VietinBank tiếp tục tái cấu trúc toàn diện hoạt động ngân hàng theo tinh thần Nghị quyết 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII. Đồng thời Đảng ủy VietinBank bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong xây dựng “Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” với mục tiêu cơ cấu lại toàn diện hoạt động kinh doanh, giữ vững nguyên tắc an toàn và hài hòa lợi ích giữa ngân hàng - khách hàng - cổ đông - người lao động.

Xác định “công tác tư tưởng” là trọng tâm trong xây dựng Đảng, Đảng ủy VietinBank lãnh đạo, triển khai nghiêm túc việc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, Trung ương 8 Khóa XII đến các tổ chức đảng và đảng viên. Cuộc thi online “Tìm hiểu về Bác nhân dịp Kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh” đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, triển khai sâu rộng trong Đảng bộ.

Trong công tác khoa giáo, Đảng bộ VietinBank đã hoàn thành 8 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 728 đối tượng; 300 quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng. Công tác đào tạo, tập huấn công tác Đảng được đẩy mạnh thông qua 3 hội nghị tập huấn trực tuyến cho cấp ủy, cán bộ giúp việc của tổ chức Đảng trực thuộc. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn và Đoàn Thanh niên triển khai các chương trình, phong trào thi đua lập thành tích Chào mừng 30 năm Ngày Thành lập VietinBank; thực hiện giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở hiệu quả hơn.

Đặc biệt, xuất phát từ sự thay đổi nhân sự cấp cao của VietinBank và chấp hành chủ trương nhất thể hóa của Trung ương; Đảng ủy VietinBank đã triển khai quy trình kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy VietinBank nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ngày 31/10/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) đã ban hành Quyết định số 1489 QĐ/ĐUK chuẩn y đồng chí Lê Đức Thọ Chủ tịch HĐQT VietinBank giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy VietinBank nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, Đảng ủy VietinBank đã và đang tiến hành quy trình kiện toàn chức danh Phó Bí thư, quy trình bổ sung Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhằm củng cố, tăng cường nguồn lực và khẳng định vị thế, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng

Các đại biểu chúc mừng đồng chí Trần Minh Bình - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc được chuẩn y chức danh Phó Bí thư Đảng ủy VietinBank

Năm 2019, Đảng ủy VietinBank tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Toàn Đảng bộ VietinBank quyết tâm thực hiện thắng lợi một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, kịp thời quán triệt các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW và sự điều hành của NHNN. Tập trung triển khai các giải pháp kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2019, tập trung nguồn lực triển khai quyết liệt, đúng kế hoạch, lộ trình Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của VietinBank đến năm 2020.

Hai là, bám sát Quy định 69-QĐ/TW trong lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn mô hình tổ chức hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Làm tốt công tác cán bộ, xây dựng, đào tạo nguồn cán bộ; phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng người có đức, có tài, đáp ứng yêu cầu hội nhập và chiến lược phát triển.

Ba là, tập trung đưa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW đi vào chiều sâu. Phát huy tinh thần trách nhiệm và tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư và Quy định số 08-QĐ/TW, Quy định số 55-QĐ/TW của BCH Trung ương.

Bốn là, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và giới thiệu quần chúng ưu tú dự các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; quan tâm kết nạp vào Đảng với những cán bộ, quần chúng ưu tú trong độ tuổi thanh niên, có năng lực, trình độ, có chức danh, giữ vị trí then chốt các nghiệp vụ chính trị tại đơn vị.

Năm là, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giám sát toàn diện, thường xuyên, liên tục, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm đối với các hoạt động theo quy định Điều lệ Đảng. Chú trọng, tăng cường kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu các đơn vị, cấp ủy viên các cấp về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Sáu là, tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh, an toàn trong hệ thống VietinBank. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và Nghị quyết 30a của Chính phủ.

Với tinh thần quyết tâm và đổi mới, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo cùng toàn hệ thống VietinBank sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng Đảng bộ là lá cờ đầu trong Đảng bộ Khối DNTW, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Minh Thu

VietinBank sẵn sàng triển khai Basel II
Hoạt động kinh doanh ngoại tệ VietinBank: Đổi mới để thành công
VietinBank hướng tới mục tiêu mới
Dịch vụ Bán lẻ tiêu biểu năm 2018

loading...
  • bidv-29-6
  • pvp-ctcp
xuat khau sang trung quoc se ngay cang kho

Xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ ngày càng khó?

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn của Việt Nam về nông, lâm, thủy sản. Kim ngạch xuất khẩu sang quốc gia láng giềng này chiếm bình quân khoảng 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước ta.