VietinBank sẵn sàng triển khai Basel II

07:00 | 04/02/2019

|
Sau hơn 4 năm triển khai, đến nay VietinBank đã cơ bản đáp ứng đầy đủ chuẩn mực theo Hiệp ước vốn Basel II (Basel II). Năm 2019, VietinBank sẵn sàng để đổi mới mô hình quản trị rủi ro (QTRR) theo thông lệ quốc tế.

Hoàn thành các chuẩn mực QTRR

Là 1 trong 10 ngân hàng (NH) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) lựa chọn triển khai Basel II, đến nay, VietinBank đã cơ bản hoàn thành các quy định theo Basel II và định hình xây dựng một NH ngang tầm khu vực, phát triển bền vững theo chuẩn mực quốc tế.

vietinbank san sang trien khai basel ii
VietinBank ký kết triển khai Dự án Kiểm định mô hình đo lường rủi ro tín dụng với Công ty TNHH dịch vụ thông tin NICE

Hoàn thiện mô hình tổ chức: Mô hình 3 Tuyến bảo vệ theo thông lệ quốc tế được VietinBank hoàn thành và ứng dụng ngay từ quý III/2015. Mô hình này mang lại kết quả rõ rệt trong công tác quản trị điều hành. Mô hình bao gồm: Tuyến 1 (chi nhánh (CN) và các đơn vị Trụ sở chính (TSC) quản lý theo nghiệp vụ); Tuyến 2 (các đơn vị thuộc Khối Quản lý rủi ro - QLRR) và Tuyến 3 (kiểm toán nội bộ). Công tác QTRR được VietinBank thực hiện chủ động với sự phối hợp chặt chẽ từ các đơn vị QLRR tại 3 vòng. Theo đó từ khâu thiết lập, giám sát đến chủ động nhận diện các RR trọng yếu đều được VietinBank triển khai, từ đó đưa ra giải pháp QLRR phù hợp. Năm 2018, sau khi NHNN ban hành Thông tư 13/2018/TT-NHNN, VietinBank đã điều chỉnh mô hình nhằm đáp ứng quy định của cơ quan quản lý. Bằng hoạt động này, VietinBank đã nâng cao sức mạnh tổng thể trong QLRR từ cấp giao dịch đến khung quản trị toàn hàng; giảm thiểu sự phân tán trong dữ kiện về RR; đảm bảo kiểm soát toàn bộ các lĩnh vực trọng yếu.

Cải thiện cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin (CNTT) và nhân sự: Để tăng cường thông tin hai chiều và tăng hiệu quả QTRR, Hệ thống Quản lý Hồ sơ RR (Riskprofile) đã được VietinBank xây dựng và triển khai ở cấp độ CN. Theo đó, VietinBank đề xuất các giải pháp kiểm tra, giám sát, theo dõi và hỗ trợ cho CN có mức độ RR cao nhằm giảm thiểu ảnh hưởng và tần suất xảy ra. Từ đó, các CN nắm được vấn đề cần khắc phục để chủ động xử lý, thực hiện các biện pháp cải thiện, nâng cao năng lực QLRR. Việc phối hợp thông tin hai chiều đã giúp VietinBank tầm soát mức độ RR của CN, nâng cao vị thế kiểm soát RR. Ngoài ra, hệ thống CNTT và các chuẩn mực dữ liệu đã và đang được củng cố theo các phương pháp tiên tiến, tạo thuận lợi cho VietinBank khi tiến đến nhưng phương pháp nâng cao.

Những thách thức về nhân sự cũng được VietinBank giải quyết bằng việc đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Riêng đội ngũ cán bộ triển khai các dự án nâng cao năng lực QTRR được đầu tư đào tạo để trở thành các chuyên gia nòng cốt cho từng lĩnh vực, loại hình RR.

Hoàn thành các phương pháp tính vốn: VietinBank đã hoàn thành các phương pháp tính vốn cho các RR trọng yếu gồm: Tính vốn theo phương pháp cơ bản đối với RR tín dụng; tính vốn theo phương pháp cơ bản đối với RR thị trường và tính vốn theo phương pháp chỉ số kinh doanh có điều chỉnh đối với RR hoạt động. Ngoài ra, VietinBank cũng chủ động áp dụng các phương pháp đo lường và theo dõi RR thanh khoản, RR lãi suất trên sổ NH theo thông lệ quốc tế và phù hợp với hướng dẫn của NHNN. Bên cạnh đó, VietinBank cũng tiên phong nghiên cứu phương pháp luận quản lý các RR mới là RR danh tiếng, RR mô hình.

Chuẩn hóa và tinh gọn văn bản chính sách: Trong bối cảnh nhiều quy định pháp luật có tính hiệu lực tức thời tác động đến hoạt động NH, VietinBank luôn bám sát, nghiên cứu, đánh giá tác động và kịp thời ban hành, điều chỉnh các quy định, quy trình, sản phẩm, các văn bản hướng dẫn vận hành hệ thống, xử lý tác nghiệp. Các đơn vị tại TSC cũng tăng cường hỗ trợ CN trên nhiều phương diện để giải quyết nhanh chóng các khó khăn, vướng mắc; hỗ trợ thúc đẩy kinh doanh thông qua công tác tư vấn hoạt động kinh doanh, tố tụng, mua sắm tài sản, xây dựng cơ bản… VietinBank luôn đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng và NH.

Đẩy mạnh truyền thông - Sẵn sàng hội nhập

Công tác QTRR chỉ thành công khi gắn liền với nâng cao văn hóa, ý thức tuân thủ QTRR của cán bộ, nhân viên. Trong nhiều năm qua, VietinBank đã thực hiện nâng cao ý thức tuân thủ QTRR cho toàn hàng bằng các hình thức đào tạo và truyền thông. Theo đó không chỉ giới hạn ở những buổi đào tạo trực tiếp; VietinBank còn tổ chức cuộc thi “Nhà QLRR hoạt động thông minh”, tổ chức các buổi tọa đàm… Ngoài ra, VietinBank còn tham gia trình bày tại các hội thảo Ngành về chủ đề QTRR hoạt động trong NH, chia sẻ kinh nghiệm với các NH đối tác trong và ngoài nước về công tác QLRR.

Không dừng lại ở đó, VietinBank còn chủ động ứng dụng các kết quả triển khai Chương trình Basel II vào thực tiễn công việc, khẳng định những bước đi thành công ban đầu về NH thực hành QTRR tốt nhất Việt Nam. Nhờ quá trình chuẩn bị toàn diện, đặc biệt là chủ trương đề cao tính tuân thủ chuẩn mực quốc tế, công tác QTRR tại VietinBank đã hoàn thiện đáp ứng các yêu cầu của Basel II.

Với nền tảng vững chắc đã được thiết lập, năm 2019 VietinBank sẵn sàng triển khai các ứng dụng Basel II, đổi mới toàn diện các mặt quản trị của NH. Cùng Basel II, VietinBank sẽ hoạt động an toàn, hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của NHNN là trở thành NH nhóm đầu khu vực, hội nhập tốt với nền tài chính quốc tế.

Lưu Thị Dung

vietinbank san sang trien khai basel ii Hoạt động kinh doanh ngoại tệ VietinBank: Đổi mới để thành công
vietinbank san sang trien khai basel ii VietinBank hướng tới mục tiêu mới
vietinbank san sang trien khai basel ii Dịch vụ Bán lẻ tiêu biểu năm 2018

  • pvp-ctcp