Thứ bảy 21/07/2018 05:30

Công ty Tuyển than Cửa Ông: Tinh giản lực lượng lao động

06:26 | 22/06/2017

|
Công ty Tuyển than Cửa Ông xác định việc tinh giản lao động quản lý, lao động phục vụ, phụ trợ và các cấp quản lý trung gian là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác sử dụng lao động.

Triển khai đồng bộ và bài bản

Nhận thức rõ vấn đề dôi dư lao động từ những năm trước trở lại đây đang là sức ép rất lớn đến công ăn việc làm, thu nhập của CBCN toàn công ty, trong khi sản lượng Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) giao giảm so với các năm trước, do đó, thực hiện Chỉ thị liên tịch số 51 về việc tăng cường quản lý công tác tuyển dụng, sử dụng và tái cơ cấu lực lượng lao động, Công ty Tuyển than Cửa Ông đã triển khai nhiều giải pháp, đặc biệt chú trọng tinh giản ở cấp quản lý trung gian.

Tại các phòng Kỹ thuật Công nghệ, Vận tải, Cơ điện - Vi tính được rà soát lại ở nhiều khâu, để làm cơ sở cho Phòng Tổ chức lao động xây dựng phương án lao động sử dụng gắn với từng vị trí thiết bị của các phân xưởng. Sau khi xây dựng phương án sơ bộ về người ở các vị trí máy, số lượng người ở các tổ, công ty đã gộp 3 tổ sản xuất đi 3 ca thành 1 tổ sản xuất đi 3 ca và các vị trí bố trí ít lao động theo nhóm việc vào 1 tổ tổng hợp (ví như vệ sinh, gác, môi trường...) phục vụ chung của phân xưởng.

Theo ông Đặng Văn Khôi, Giám đốc công ty, trên thực tế, việc giảm các tổ trưởng, đốc công là rất khó khăn, vì trước đây đốc công được coi là lao động quản lý, chỉ làm các công việc điều hành nên không ai muốn mình bị giảm, do đó với cách làm của công ty hiện nay thì ngoài số lượng đốc công giảm được, công việc của những người đang đảm nhận chức danh đốc công còn lại thì hiệu quả tăng lên rõ rệt. Thêm đó, công tác quản lý mô hình tổ chức của công ty cũng gọn nhẹ hơn và từng bước giải quyết được vấn đề lao động cho sự phát triển bền vững của công ty.

cong ty tuyen than cua ong tinh gian luc luong lao dong
Công nhân sàng tuyển Công ty Tuyển than Cửa Ông

Cùng với tổ chức lại sản xuất, năm qua, công ty còn sắp xếp lại các phòng, ban, phân xưởng theo định biên mô hình mẫu TKV. Công ty hỗ trợ cho CBCNV nghỉ hưu trước tuổi do dư dôi, đổi mới cơ cấu lao động... thêm từ các nguồn hiện có của công ty (trong đó có các tổ trưởng, đốc công) với tổng số tiền chi toàn công ty là 8,098 tỉ đồng/170 người. Tuyển than Cửa Ông đã không tuyển thêm lao động các khâu mà cân đối bố trí lao động phục vụ thiết bị dây chuyền cải tiến theo hướng tự động hóa, phù hợp với lộ trình đến năm 2020. Từ năm 2013 đến nay số LĐ giảm 839 người.

Quyết tâm bám sát chỉ đạo của Tập đoàn

Bước vào thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu (giai đoạn 2) với Công ty Tuyển than Cửa Ông cũng còn không ít khó khăn, nhưng quan điểm của lãnh đạo công ty là vẫn tiếp tục bằng nhiều giải pháp để thực hiện việc tái cơ cấu theo chỉ đạo của Tập đoàn. Cụ thể, năm 2017 công ty sẽ tiếp tục giảm tuyển dụng lao động (trừ những nghề được TKV duyệt).

Trong tổ chức sản xuất, thực hiện định biên lao động theo mô hình mẫu, đồng thời sửa đổi bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, phân xưởng; tiết giảm lao động theo lộ trình tái cơ cấu của TKV, tiếp tục bố trí cơ cấu lại các bộ phận lao động cho phù hợp; điều chuyển lao động ở các đơn vị phục vụ để bố trí lao động cho khâu sản xuất chính. Mặt khác, công ty còn tổ chức rà soát cải tạo thiết bị tuyển để đẩy nhanh công tác tự động hóa các nhà máy tuyển than. Tiếp tục xây dựng các quy trình, quy phạm tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với thực tế sản xuất. Lựa chọn các công việc trả lương theo thời gian; xây dựng cơ chế tiền lương giao khoán nhằm sử dụng lao động có hiệu quả; khuyến khích tăng đối với bộ phận phục vụ (gác, vệ sinh công nghiệp); không định biên lao động mà áp dụng cơ chế giao khoán tiền lương theo ngày công dương lịch để thu nhập của người lao động được tăng cao hơn...

Riêng năm 2016 công ty đã tinh giản 336 người. Trong đó, tổ sản xuất đã giảm 81 tổ, giảm 81 tổ trưởng, đốc công giảm 57 người...

Thái Nguyên

Share on Google+