Thứ bảy 21/07/2018 05:29
Công ty Tuyển than Cửa ông - TKV:

Vượt khó đáp ứng nhu cầu than trong nước

07:28 | 03/02/2016

|
Năm 2015, Công ty Tuyển than Cửa Ông gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do thiên tai và khó khăn trong công tác tiêu thụ. Tuy nhiên, nhờ các giải pháp điều hành, chỉ đạo quyết liệt, kết thúc năm, công ty vẫn đảm bảo nhu cầu tiêu thụ than trong nước và xuất khẩu.

Điều hành hiệu quả

Năm vừa qua, do thời tiết diễn biến thất thường, đặc biệt, đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 7, đầu tháng 8 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc ra than của các mỏ và sản xuất của công ty. Trong khi đó, than xuất khẩu giảm mạnh về số lượng; nhu cầu than cấp cho các nhà máy nhiệt điện trong nước tăng cao, dẫn đến chân hàng tiêu thụ có thời điểm bị lệch, cơ cấu sản phẩm phải thay đổi.

vuot kho dap ung nhu cau than trong nuoc
Sàng tuyển, tiêu thụ than tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV

Bên cạnh đó, những tháng đầu năm, một số chủng loại than cục, than bùn tiêu thụ rất chậm, tồn kho nhiều ảnh hưởng đến việc cấp than Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả. Nguồn than đầu vào cấp cho Tuyển than Cửa Ông của các mỏ khu vực Cẩm Phả giảm và không ổn định về chất lượng, số lượng. Từ đầu tháng 7, công ty phải tháo dỡ đường sắt Khe Sim - Cọc 4 để thực hiện Dự án cải tạo Quốc lộ 18A nên than nhận của mỏ Dương Huy đạt thấp. Mặt khác, sản lượng than các mỏ Cọc Sáu, Mông Dương giao cho công ty cũng không đạt kế hoạch. Sản xuất và tiêu thụ một số thời điểm ở mức thấp, các nhà máy tuyển và các phân xưởng kho bến phải nghỉ sản xuất luân phiên, dẫn tới việc bố trí thiết bị trong dây chuyền công nghệ bất cập.

Khó khăn là thế, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản việt Nam (TKV) và sự phối hợp tốt giữa các đơn vị sản xuất trong vùng, lãnh đạo công ty đã dự báo sát khó khăn, xây dựng các phương án sản xuất thích ứng; chủ động tổ chức sản xuất, quản lý, có các giải pháp phù hợp ở từng thời kỳ. Bên cạnh đó, công ty đã tuyên truyền kịp thời cho CBCNV hiểu tình hình khó khăn chung, để có sự đồng thuận trong thực hiện tái cơ cấu sản xuất và tiết giảm chi phí…

Cùng với đó, để ổn định sản xuất, đáp ứng được nhu cầu của bạn hàng, bên cạnh việc không ngừng cải tiến kỹ thuật, đầu tư thêm thiết bị hiện đại, bám sát chỉ tiêu cấp trên giao, công ty đã chủ động xây dựng các phương án sản xuất phù hợp và triển khai thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các mỏ, đôn đốc sát sao việc ra than đảm bảo số lượng, chất lượng theo hợp đồng; tổ chức điều hành sản xuất từng ca, từng ngày và hằng tuần để đạt hiệu quả cao nhất. Ngoài ra, dự báo khả năng tiêu thụ xuất khẩu giảm mạnh và mất cân đối về sản phẩm, công ty đã cân đối lượng than tiêu thụ hằng ngày, cập nhật thường xuyên than tồn kho để bố trí các thiết bị trong dây chuyền công nghệ hoạt động, duy trì được năng suất cao khi chạy máy để giảm chi phí.

Các nhà máy tuyển đã sắp xếp giữa sản xuất và sửa chữa phù hợp, chuẩn bị tốt thiết bị, duy trì sản xuất ổn định. Kết quả, một số chân hàng xuất khẩu đi Nhật Bản vẫn duy trì ổn định, nhu cầu than cám 5 tiêu thụ cho các hộ điện tăng cao. Công ty được nhận than chuyển vùng và nhập khẩu về pha trộn, góp phần bổ sung thêm nguồn than cho sản xuất. Đây là nỗ lực, cố gắng lớn của công ty trong điều kiện sản xuất - kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn.

Vượt khó để đạt mục tiêu đề ra

Năm 2016, dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn tiếp tục khó khăn và tiềm ẩn nhiều yếu tố biến động khó lường. Than xuất khẩu giảm mạnh; giá năng lượng tiếp tục có xu thế giảm; trong khi các loại thuế, phí ngày càng tăng làm ảnh hưởng lớn tới giá thành sản xuất... TKV tiếp tục phải thực hiện tái cơ cấu sản xuất, sức ép về việc làm, bảo vệ môi trường ngày càng lớn. Điều kiện khai thác than của các mỏ ngày càng khó khăn, một số mỏ tuyến miền Đông sẽ cấp than cho Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương nhiều hơn, do vậy nguồn than giao cho công ty sẽ giảm nhiều…

Thực hiện thắng lợi mục tiêu: “An toàn - Đổi mới - Hiệu quả - Phát triển” của TKV đặt ra năm 2016, CBCNV Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh; ổn định sản xuất, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, hoàn thiện tổ chức và cơ chế quản lý phù hợp với các quy định của Tập đoàn. Tăng cường tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh; đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả và bền vững; nâng cao hiệu quả công tác đầu tư. Tạo bước chuyển biến mạnh trong đổi mới công nghệ, sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

Để đạt những mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm 2016, công ty đã khẩn trương bám sát kế hoạch của Tập đoàn giao. Trọng tâm là đẩy mạnh tiêu thụ, phối hợp chặt chẽ với các mỏ bàn biện pháp ra than theo kế hoạch tác nghiệp từng ca, ngày, hằng tuần. Tích cực nhận than chuyển vùng và than nhập khẩu về pha trộn, bổ sung thêm nguồn cho sản xuất. Xây dựng và thực hiện các phương án sản xuất cho 3 nhà máy tuyển phù hợp. Phối hợp nhịp nhàng với khâu kỹ thuật, khai thác tốt năng lực thiết bị, đáp ứng kịp thời yêu cầu phục vụ sản xuất. Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, duy trì áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2010. Hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường trong kế hoạch đã được tập đoàn duyệt. Chủ động xây dựng và thực hiện tốt phương án phòng chống thiên tai năm 2016…

Tổng doanh thu năm 2015 đạt 14.720,937 tỉ đồng, đạt 122,55% so với năm 2014 và bằng 124,85% so với kế hoạch; lãi 34 tỉ đồng. Đời sống CBCNV ổn định, thu nhập tăng theo quy định, bình quân 6.675.000 đồng/người/tháng (đạt 105% kế hoạch), tăng 119.000 đồng/người/tháng so với năm 2014.

Minh Châu

Theo Năng lượng Mới số 469

Share on Google+