Chính phủ chi gần 237 nghìn tỷ đồng trả nợ công

09:03 | 12/10/2019

|
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trả nợ của Chính phủ trong tháng 9/2019 khoảng 19,6 nghìn tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 11,9 nghìn tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 7,7 nghìn tỷ đồng.    
chinh phu chi gan 237 nghin ty dong tra no congNợ nước ngoài giảm rất mạnh, tốc độ tăng nợ rất thấp
chinh phu chi gan 237 nghin ty dong tra no congKhoảng trống trong kiểm toán nợ công
chinh phu chi gan 237 nghin ty dong tra no congQuy mô nợ công tiếp tục tăng qua các năm

Như vậy, tính chung 9 tháng đầu năm, trả nợ của Chính phủ khoảng 236,9 nghìn tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 195,7 nghìn tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 41,2 nghìn tỷ đồng.

chinh phu chi gan 237 nghin ty dong tra no cong
Chính phủ chi gần 237 nghìn tỷ đồng trả nợ công

Bên cạnh đó, trong 9 tháng đầu năm 2019 thực hiện ký kết 5 hiệp định vay vốn nước ngoài của Chính phủ (4 hiệp định với ADB, 1 hiệp định với OFID), tổng trị giá khoảng 463 triệu USD.

Bộ Tài chính cho biết thêm, giải ngân nguồn vay vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài trong tháng 9/2019 khoảng 89 triệu USD. Lũy kế 9 tháng giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài khoảng 1.416 triệu USD, tương đương khoảng 32.737 tỷ đồng, chiếm khoảng 26,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã duyệt.

Theo đánh giá của Bộ này, việc giải ngân vốn vay ODA, ưu đãi nước ngoài chậm chủ yếu do hạn chế và vướng mắc trong việc bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm. Do chất lượng thiết kế và tính sẵn sàng triển khai dự án và vướng mắc về thủ tục đầu tư, mua sắm đấu thầu, bố trí vốn đối ứng, thủ tục cho vay lại.

Nguyễn Hưng

  • pvp-ctcp
  • pvgas