Nợ nước ngoài giảm rất mạnh, tốc độ tăng nợ rất thấp

09:31 | 10/08/2019

|
Đó là thông tin được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định tại cuộc họp với lãnh đạo một số bộ, ngành và Ủy ban Giám sát tài chính tiền tệ quốc gia nhằm đánh giá tình hình nợ nước ngoài quốc gia và việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Bộ Tài chính cho biết, đến cuối năm 2017, nợ nước ngoài của quốc gia so với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở mức 48,9%; đến 31.12.2018 giảm còn khoảng 46%, trong đó cơ cấu nợ nước ngoài quốc gia đều giảm.

Cụ thể, nợ nước ngoài của Chính phủ còn 19,3% GDP, nợ nước ngoài của Chính phủ bảo lãnh còn 4,4% GDP, nợ nước ngoài tự vay tự trả của doanh nghiệp còn 22,3% GDP. Tỷ lệ trả nợ so với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ khoảng 25%, bảo đảm các quy định và thông lệ quốc tế.

no nuoc ngoai giam rat manh toc do tang no rat thap
(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, đáng chú ý là trong giai đoạn 2011 - 2017, chỉ tiêu nợ nước ngoài của quốc gia so với GDP có xu hướng tăng nhanh, bình quân tăng 16,7%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP theo giá hiện hành là 13%/năm trong cùng giai đoạn.

Với kết quả này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định chỉ tiêu nợ nước ngoài của quốc gia dưới mức trần được QH cho phép (50%) và đang trong tầm kiểm soát của Chính phủ. Đặc biệt, nợ nước ngoài của Chính phủ giảm rất mạnh, tốc độ tăng nợ rất thấp. Còn nợ nước ngoài Chính phủ bảo lãnh chiếm tỷ trọng nhỏ và xu hướng giảm.

Phó Thủ tướng cho rằng quy mô nợ nước ngoài tăng nhanh chủ yếu là nợ của doanh nghiệp và các tổ chức tài chính, tín dụng theo hình thức tự vay tự trả - hiện chiếm 48,4% tổng nợ nước ngoài quốc gia so với tỷ lệ 25,6% năm 2011 và 40,4% của năm 2016. Việc tăng nhanh nợ nước ngoài theo hình thức tự vay tự trả chủ yếu nằm ở khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (chiếm 76% tổng lượng nợ của doanh nghiệp), tập trung ở một số doanh nghiệp có quy mô lớn.

Để bảo đảm an toàn nợ công nói chung và nợ nước ngoài của quốc gia nói riêng, cũng như ổn định kinh tế vĩ mô, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành tăng cường điều hành, quản lý nợ theo quy định của pháp luật như Luật Quản lý nợ công, các Nghị quyết chuyên đề của QH, Chính phủ về nợ công nhằm bảo đảm đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế nói chung chứ không chỉ đáp ứng nhu cầu vốn tự thân của doanh nghiệp, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp nói chung.

M.Đ

no nuoc ngoai giam rat manh toc do tang no rat thapNợ nước ngoài của quốc gia trong tầm kiểm soát
no nuoc ngoai giam rat manh toc do tang no rat thapThống đốc Lê Minh Hưng: "Giữ ổn định tỷ giá giúp giảm áp lực trả nợ nước ngoài"
no nuoc ngoai giam rat manh toc do tang no rat thap3 "điểm nóng” trong nợ nước ngoài của Việt Nam…!

  • pvp-ctcp