Biết dùng người có lỗi

01:02 | 28/03/2020

|
Còn người có tài nhưng không may vì nghị bàn chính sự mà phạm tội, nếu không xét hoàn cảnh mà dùng, người có tài sẽ thành người bỏ đi.
biet dung nguoi co loiBạn không có quyền phán xét người khác
biet dung nguoi co loiÂn huệ của người ngoài và ân tình của người thân
biet dung nguoi co loi

Phạm Trọng Yêm bình sinh dùng tài năng của người chứ không chú ý đến lỗi lầm đã qua của người. Do đó, những người như Tôn Uy Mẫn, Đằng Đạt Thư đều được ông xem trọng. Khi ông làm nguyên soái, trong đám bộ hạ do ông chiêu nạp có rất nhiều người trước đây phạm tội bị bãi chức hoặc bị lưu đày chưa được phục hồi hay chưa được trở về nguyên quán. Có người thắc mắc không hiểu vì sao, Phạm Trọng Yên nói:

- Người có tài mà không sai lầm đương nhiên triều đình sẽ sử dụng họ rồi. Còn người có tài nhưng không may vì nghị bàn chính sự mà phạm tội, nếu không xét hoàn cảnh mà dùng, người có tài sẽ thành người bỏ đi.

Cho nên ông thu dụng được rất nhiều người có tài.

Lời bàn:

Trong thiên hạ không có người bỏ đi thì trong triều không có việc bỏ phế. Nhưng nếu không phải người có tài nhìn xa trông rộng thì không thấy được điều này.

https://dulich.petrotimes.vn/

 

Vân Anh

loading...