Xóa nợ hơn 7.600 tỷ đồng tiền thuế cho doanh nghiệp và người dân

13:45 | 16/05/2023

|
(PetroTimes) - Chính phủ vừa gửi Quốc hội báo cáo về tình hình xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019. Theo đó, trong 3 năm, Chính phủ đã xóa nợ hơn 7.600 tỷ đồng tiền thuế cho hơn 317 nghìn người.
Không giảm thuế GTGT với lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sảnKhông giảm thuế GTGT với lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản
Thực hiện xử lý nợ không còn khả năng nộp NSNNThực hiện xử lý nợ không còn khả năng nộp NSNN

Được biết, đây là nghị quyết về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, được tổ chức thực hiện trong thời gian 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành (1/7/2020).

Xóa nợ hơn 7.600 tỷ đồng tiền thuế cho doanh nghiệp và người dân
Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Kết quả, tính đến cuối tháng 12/2022, cơ quan quản lý thuế đã thực hiện khoanh nợ đối với 705.475 người nộp thuế với tổng số tiền thuế nợ được khoanh là 29.897 tỷ đồng (trong đó có: 259.627 người nộp thuế là tổ chức, doanh nghiệp với số tiền thuế nợ được khoanh là 27.548 tỷ đồng và 445.848 người nộp thuế là cá nhân, cá nhân kinh doanh, hộ gia đình, hộ kinh doanh với số tiền thuế nợ được khoanh là 2.349 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, cơ quan thuế đã xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 317.469 người nộp thuế với tổng số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa là 7.631 tỷ đồng (trong đó có: 123.224 người nộp thuế là tổ chức, doanh nghiệp với số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa là 7.066 tỷ đồng và 194.245 người nộp thuế là cá nhân, cá nhân kinh doanh, hộ gia đình, hộ kinh doanh với số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa là 565 tỷ đồng).

Cũng theo báo cáo, kết quả xử lý nợ theo từng đối tượng, trong đó có nhóm người nộp thuế có quyết định giải thế gửi cơ quan quản lý thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh đế làm thủ tục giải thể. Con số cụ thể là thực hiện khoanh nợ đối với 29.752 người nộp thuế với tổng số tiền là 1.047 tỷ đồng, thực hiện xóa nợ đối với 5.128 người nộp thuế với tổng số tiền là 134 tỷ đồng.

Với những người nộp thuế không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh, thực hiện khoanh nợ đối với 667.042 người nộp thuế với tổng số tiền là 24.672 tỷ đồng, thực hiện xóa nợ đối với 309.101 người nộp thuế với tổng số tiền là 6.748 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2022, cơ quan quản lý thuế đã cơ bản hoàn thành 100% việc xử lý khoanh nợ so với dự kiến xử lý, việc xử lý xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đạt 61% so với số dự kiến xử lý nợ của các địa phương.

Thời gian tới cơ quan quản lý thuế các cấp tiếp tục rà soát xác định đúng các đối tượng được xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14, thu thập, bổ sung, hoàn thiện và lập đầy đủ hồ sơ xử lý nợ theo hướng dẫn tại Thông tư số 69/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Từ đó xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đảm bảo đúng đối tượng, đúng thẩm quyền; hồ sơ, trình tự thủ tục chặt chẽ theo quy định.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps