Xăng máy bay được hưởng thuế xuất nhập khẩu ưu đãi 7%

13:47 | 30/11/2012

|
(Petrotimes) - Thông tin này được khẳng định tại văn bản 16661/BTC-CST về các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay,… của Bộ Tài chính ban hành ngày 29/11.

 

Theo đó, trong văn bản trên, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết: Sau khi có ý kiến tham gia của các Bộ, hãng hàng không, để chủ động trong công tác quản lý, điều hành chính sách thuế đối với mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay, Bộ Tài chính công bố các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng đối với mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay tương ứng với giá bán mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay trên thị trường thế giới.

Cụ thể:

Stt

Giá platt’s Sin-Jet A1

(USD/thùng)

Mức thuế nhập

khẩu ưu đãi

1

Từ 105 trở lên

7%

2

Từ 95 đến dưới 105

Tối đa 9%

3

Từ 85 đến dưới 95

Tối đa 20%

4

Từ 70 đến dưới 85

Tối đa 30%

5

Dưới 70

Tối đa 40%

Trong đó, giá platt’s Sin-Jet A1 được sử dụng làm căn cứ xác định và ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi nêu trên là giá trên thị trường Singapore của bình quân 30 ngày trước ngày điều chỉnh thuế suất của mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay.

Ngoài ra, văn bản trên cũng nêu rõ: Các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại biểu nêu trên là một trong những căn cứ, cơ sở để Bộ Tài chính xem xét, ban hành các Thông quy định về mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay cụ thể để áp dụng cho từng thời kỳ và trong điều kiện thị trường xăng máy bay, nhiên liệu bay trong và ngoài nước diễn biến bình thường.

Các mức thuế suất thuế nhập khẩu trên cũng là một trong những căn cứ để các doanh nghiệp kinh doanh xăng máy bay, nhiên liệu bay, các hãng hàng không chủ động xây dựng kế hoạch, phương án kinh doanh.

Trong trường hợp đặc biệt, giá thị trường trong nước và thế giới đột biến hoặc biến động bất thường, các mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay nêu trên được điều hành theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính nhưng mức thuế nhập khẩu ưu đãi tối đa không vượt quá 40%.

Thanh Ngọc

loading...
  • bidv-pay
  • evn
  • mipec-rubik360
  • pvp-ctcp