Việc sử dụng điện của Hoa Kỳ sẽ tăng vào năm 2022 khi nền kinh tế tiếp tục phát triển

11:25 | 13/04/2022

|
(PetroTimes) - Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho biết mức tiêu thụ điện của Hoa Kỳ sẽ tăng vào năm 2022 và 2023 khi nền kinh tế phát triển.

Nhu cầu điện năng dự báo của EIA sẽ tăng lên 3,995 tỷ kWh (kWh) vào năm 2022 và 4,040 tỷ kWh vào năm 2023 từ 3,930 tỷ kWh vào năm 2021.

Lượng điện năng tiêu thụ mức thấp nhất trong 8 năm qua là 3,856 tỷ kWh vào năm 2020 do đại dịch Covid-19 và mức cao nhất là 4,003 tỷ kWh vào năm 2018.

Việc sử dụng điện của Hoa Kỳ sẽ tăng vào năm 2022 khi nền kinh tế tiếp tục phát triển
Việc sử dụng điện của Hoa Kỳ sẽ tăng vào năm 2022 khi nền kinh tế tiếp tục phát triển

EIA dự báo sản lượng bán điện năm 2022 sẽ giảm xuống còn 1,468 tỷ kWh cho người tiêu dùng dân cư, nhưng tăng lên 1,358 tỷ kWh cho khách hàng thương mại khi nhiều người quay trở lại làm việc trong văn phòng và 1,022 tỷ kWh cho công nghiệp.

Mức bán điện cao nhất từ trước đến nay là 1,477 tỷ kWh vào năm 2021 đối với người tiêu dùng dân dụng, 1,382 tỷ kWh vào năm 2018 đối với khách hàng thương mại và 1,064 tỷ kWh vào năm 2000 đối với công nghiệp.

EIA cho biết thị phần khí tự nhiên trong sản xuất điện sẽ giảm từ 37% vào năm 2021 xuống còn 35% vào năm 2022 và 2023 khi giá khí đốt tăng. Trong khi đó, thị phần của than sẽ giữ ở mức 23% vào năm 2022, tương đương với năm 2021, trước khi giảm xuống còn 21% vào năm 2023 khi sản lượng điện tái tạo tăng.

Tỷ lệ phát điện tái tạo sẽ tăng từ 20% vào năm 2021 lên 22% vào năm 2022 và 23% vào năm 2023. Điện hạt nhân sẽ giữ ở mức 20% vào năm 2022 và 2023, tương tự như năm 2021.

Cơ quan này dự kiến sản lượng bán khí tự nhiên năm 2022 sẽ tăng lên 13,55 tỷ feet khối mỗi ngày (bcfd) cho người tiêu dùng dân cư, 9,35 bcfd cho khách hàng thương mại và 23,16 bcfd cho công nghiệp, nhưng giảm xuống 29,89 bcfd cho sản xuất điện.

Sản lượng bán khí tự nhiên cao nhất từ trước đến nay là 14,32 bcfd vào năm 1996 đối với người tiêu dùng dân cư, 9,63 bcfd vào năm 2019 đối với khách hàng thương mại, 23,80 bcfd vào năm 1973 đối với công nghiệp và 31,75 bcfd vào năm 2020 đối với sản xuất điện.

Chase mở rộng năng lượng mặt trời và sạc xe điện tại các chi nhánh ngân hàngChase mở rộng năng lượng mặt trời và sạc xe điện tại các chi nhánh ngân hàng
Trung Quốc chiếm 80% lượng điện gió phát triển trong năm 2021Trung Quốc chiếm 80% lượng điện gió phát triển trong năm 2021
Cần tăng cường điện gió để đạt mục tiêu Net ZeroCần tăng cường điện gió để đạt mục tiêu Net Zero

H.A